Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Matriisilaskennan sovelluksia 5 Cr Föreläsningskurs 9.3.2020 - 30.4.2020
Matriisilaskennan sovelluksia 5 Cr Föreläsningskurs 11.3.2019 - 3.5.2019
Tillämpad matrisräkning 5 Cr Allmän tent 23.5.2018 - 23.5.2018
Matriisilaskennan sovelluksia 5 Cr Föreläsningskurs 12.3.2018 - 4.5.2018

Målgrupp

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma ja se kuuluu matematiikan aineopintoihin

Tidigare studier eller kunskaper

Lineaarialgebra 1.

Kunskapsmål

Kurssin käytyään opiskelija osaa matemaattisen mallinnuksen perusteet ja ohjelmoinnin Matlab-työkalulla.

Timing

Toinen opiskeluvuosi, lineaarialgebran peruskurssi esitietona.

Järjestetään kevätlukukaudella nelosperiodissa

Innehåll

Perehdytään lineaarialgebran ja matriisilaskennan käyttöön tietokoneohjelmoinnin keinoin. Kurssilla toteutetaan mallinnusalgoritmeja käytännön ongelmiin, kuten valokuvien käsittelyyn, virtuaalisen tilan valaistuksen laskentaan, vaahteranlehtien muotojen Prokrustes-analyysiin ja numeeriseen integrointiin. Kurssin esimerkkien sisältö vaihtelee hiukan vuosittain, mutta matemaattiset tekniikat ovat samat.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Luennoitsija opettaa livekoodauksen keinoin, ja ruutukaappausvideot julkaistaan YouTubessa.

Studiematerial

Poole: Linear algebra, second edition, Thomson Brooks/Cole 2006, ISBN 0-534-40596-7.

Bedömningsmetoder och kriterier

Hyväksyttyjen tehtävien prosenttiosuus määrää arvosanan.

Studieavsnittets form

Luentoja voi seurata, mutta ei ole pakko. Suoritus tapahtuu viikottaisten tietokonelaskuharjoitusten kautta: riittävästi tehtäviä täytyy saada tehdyksi. Tehtäviä ei ole pakko tehdä etukäteen, vaan ne voi toteuttaa harjoituksissa. On myös mahdollista palauttaa ratkaisut sähköpostitse, eli etäsuorittaminen on täysin OK.