Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Statistikens rötter 5 Cr Kurs 5.9.2017 - 31.7.2020

Målgrupp

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen aineopintojakso

Opintojakso on tarjolla muille koulutusohjelmille

Tidigare studier eller kunskaper

Ei esitietovaatimuksia

Kunskapsmål

Opintojakson suorittanut ymmärtää, miten tilastotieteen peruskäsitteistä ja menetelmät ovat syntyneet.

Timing

Voi suorittaa koska tahansa

Ei kiinteää järjestämisajankohtaa. Opintojaksossa on muutamia luentoja, mutta pääosa on digitaalista oppimista, joka on toteutettavissa koska tahansa

Innehåll

Tilastotieteen historia.

Bedömningsmetoder och kriterier

hyv/hyl

Studieavsnittets form

Opintojaksossa on muutamia luentoja, mutta pääosa on digitaalista oppimista, joka on toteutettavissa koska tahansa