Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Arbetsfältet i statistik 5 Cr Annan undervisningsprocess 4.3.2019 - 31.7.2020
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Arbetsfältet i statistik 5 Cr Annan undervisningsprocess 5.9.2017 - 6.5.2018

Målgrupp

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen työelämäopintoihin kuuluva opintojakso kandiohjelmassa.

Vapaasti muiden koulutusohjelmien käytettävissä.

Tidigare studier eller kunskaper

Ei muodollisia esitietovaatimuksia.

Kunskapsmål

Opintojakson suorittanut ymmärtää tilastotieteen sovellusten asemaa useilla muilla tieteenaloilla.

Timing

1. tai 2. tai 3. opiskeluvuosi

Ei kiinteää järjestämisajankohtaa.

Innehåll

Osatehtävät voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

Tilastotieteilijöiden esityksiä omista toimenkuvistaan, yritysvierailuja, opiskelijoiden tekemiä haastatteluja, posteri tai suullinen esitys tilastollisessa konferenssissa, osallistuminen kansainväliseen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailuun.

Bedömningsmetoder och kriterier

hväksytty / hylätty

Rekommenderade valfria studier

MAT120 Tilastotieteen perusopinnot

Studieavsnittets form

Kurssiin kuuluu vaihtoehtoisia osatehtäviä, joista voi kerätä 5 op:n laajuisen kokonaisuuden.