Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
22.10.2019 kl. 08:00 - 11.11.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 21.11.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

Opiskelija ymmärtää laskentatoimen merkityksen yrityksessä ja yhteiskunnassa. Hän hallitsee kirjanpidon perusperiaatteet ja osaa tehdä niiden mukaisia kirjanpitovientejä. Hän myös tuntee tilinpäätöksen rakenteen ja hyväksikäyttömahdollisuudet tärkeimpine tunnuslukuineen. Opiskelija osaa arvioida tuotteiden, investointien ja erilaisten toimenpiteiden kannattavuutta ja tehdä näiden tietojen perusteella taloudellisen toiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.

III ja IV periodit. Suositellaan suoritettavaksi 1. tai 2 opiskeluvuonna (metsätieteiden opiskelijat).

Johdatus laskentatoimeen, kahdenkertainen kirjanpito, tilinpäätös ja tunnusluvut, katetuottolaskenta, tuotekustannuslaskenta, investointilaskelmat ja muita päätöksentekoa avustavia laskelmia. Kurssi sisältää harjoituksia.

Tentti 100% sekä vapaaehtoiset palautettavat harjoitustehtävät, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

luennot 48h, valmistautuminen luentoihin ym. 44h, tenttiin valmist. 40h, tentti 3h

Ikäheimo, Malmi ja Walden (2012 tai uudempi): Yrityksen laskentatoimi tai myöhemmin erikseen ilmoitettava kirjallisuus. Lisäksi luennoilla käytetty materiaali.

Asteikko 0-5.

Laskelmien omaksumiseksi on hyvin suositeltavaa osallistua opetukseen. Luennoilla käsiteltyjä aiheita syvennetään harjoitustehtävin. Harjoitustehtävien ratkaiseminen on avain aihealueen oppimiseen ja ymmärtämiseen. Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Juha Viljaranta (juha.viljaranta@gmail.com) , yhteyshenkilö Mika Rekola

Korvaa kurssin 837071 (MEM115) Laskentatoimen perusteet tai 80037 (Y145) TAI 80020 (Y75) Kirjanpidon ja tuloslaskennan perusteet.