Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
19.11.2019 kl. 08:00 - 9.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 19.12.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää keskeisimpiä piirteitä metsien luontaisesta globaalista vaihtelusta, metsien merkityksestä ihmisille ja ihmisten aiheuttamista muutoksista metsille.

Periodi I, suositellaan suoritettavaksi 1. tai 2. opiskeluvuotena

Kurssilla esitellään kasvillisuusvyöhykkeille tyypillisten metsien ja soiden rakenteita ja lajistoa; maksimi-iän ja biomassan vaihtelua; metsien merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastonmuutoksen vaikutusta metsiin sekä metsien hyödyntämistä ja tämän aiheuttamia muutoksia metsissä ja metsäpinta-alassa. Näkökulma kurssin aiheisiin on globaali.

Luentoja 24 h, ja loput itsenäistä työskentelyä.

Luentomateriaali ja kurssilla annettava oheiskirjallisuus.

Arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana tentin perusteella, läpäisyraja 40% maksimista.

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Prof. Markku Kanninen

Korvaa opintojakson 83509 (TROP110) Maapallon metsät ja suot, 2 op.