Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.10.2019 kl. 09:00 - 29.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 29.10.2019
12:15 - 13:45
fre 1.11.2019
14:15 - 15:45
tis 5.11.2019
12:15 - 13:45
fre 8.11.2019
14:15 - 15:45
tis 12.11.2019
12:15 - 13:45
fre 15.11.2019
14:15 - 15:45
tis 19.11.2019
12:15 - 13:45
fre 22.11.2019
14:15 - 15:45
tis 26.11.2019
12:15 - 13:45
fre 29.11.2019
14:15 - 15:45
tis 3.12.2019
12:15 - 13:45
tis 10.12.2019
12:15 - 13:45
fre 13.12.2019
14:15 - 15:45

Beskrivning

Opiskelija osaa kuvata boreaalisen luonnonmetsän rakenteen, dynamiikan ja monimuotoisuuden keskeiset piirteet. Opiskelija osaa kertoa, mitkä ovat aihealueeseen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat, ja mikä on niiden sisältö.

2. vuosi, 2. periodi

Sukkessio- ja luonnonmetsätutkimuksen historia, sukkessiot ja häiriöt metsäekosysteemissä, metsiköiden ja metsäalueiden rakenne ja dynamiikka, boreaalisen metsän maisemaekologia, metsän lajistollinen monimuotoisuus ja tärkeimmät lajiryhmät, luonnonmetsiä koskevan tiedon käyttö metsäekosysteemien kestävässä hoidossa ja käytössä.

Tentti

Kurssilla Moodlen kautta jaettu materiaali

• Kuuluvainen, T., Saaristo, L., Keto-Tokoi, P., Kostamo, J., Kuuluvainen, J., Kuusinen, M., Ollikainen, M. ja Salpakivi-Salomaa, P. (toim.). Metsän kätköissä - Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita. Luvut 1-4. (kirjan verkko-osoite: http://hdl.handle.net/10138/16508)

• Keto-Tokoi, P. ja Kuuluvainen, T. 2010. Suomalainen aarniometsä. Maahenki.

0-5

Timo Kuuluvainen

Korvaa opintojakson 83556 (ME130) Boreaalisen metsän rakenne, dynamiikka ja monimuotoisuus 3 op.