Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
15.5.2019 kl. 00:01 - 1.6.2019 kl. 23:59

Beskrivning

M3

De studerande kan använda internet som ett verktyg för studier, informationssökning, forskning och kliniskt arbete. De kan använda centrala digitala arbets- och kommunikationsverktyg som behövs i läkaryrket.

L3 kevätlukukausi

De studerande gör sig förtrogna med bl.a. följande teman: medicinsk informatik och grundbegrepp inom informationshantering, informationssystem, klassificeringssystem och benämningar, klinisk informationssökning och användningen av medicinska databaser. Studierna utgår från användningen av medicinska tillämpningar, informationsnät och databaser. Inledande föreläsning, gruppundervisning, nätkurs (3 veckor), slutförhör (materialbaserade uppgifter, genomförs som nättentamen).

Kursens nätmoduler, utvalda databaser på nätet, en artikelsamling, studiematerial som delas ut.

Genomförd nätkurs, grupparbete och slutförhör. Nätkursen ger poäng som tillsammans med slutförhöret utgör kursens studieprestation.

Poängen för nätkursen gäller under det läsår de genomförs.

Deltentamen på studiematerialet och övningsuppgifterna ska vara genomförda och godkända före sluttentamen, se närmare uppgifter om tidpunkten i kursens information.

Bedömningsskala: Godkänd/underkänd

Ansvarig:

Kliininen opettaja Otto Helve otto.helve@helsinki.fi

Ansvarig enhet: Clinicum

Kursen innehåller en föreläsning (2 timmar), gruppundervisning (3 timmar) och självständiga nätstudier (22 timmar).