Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.5.2019 kl. 08:00 - 1.6.2019 kl. 23:55

Beskrivning

Grundexamensstuderande ML

Innan den studerande kan börja undersöka egna patienter måste de tidigare kurserna inom M1–2 vara genomförda med godkänt vitsord. Dessutom måste förhandsuppgifterna och den obligatoriska undervisningen i samband med Introduktionskurs i kirurgi och inre medicin vara genomförda och vitsordet för introduktionskursens nättentamen vara godkänt.

Efter genomfört studieavsnitt känner studenten till symtomen, uppkomstmekanismerna och diagnostiken av de vanligaste sjukdomarna i organ i bukområdet samt vilka laboratorieundersökningar och diagnostiska avbildningar som behövs. Studenten kan undersöka magpatienter och bedöma deras behov av vård och hur brådskande behovet är, samt kan avgöra hur vården ska graderas. Studenten kan behandlingsprinciperna för de vanligaste abdominala sjukdomarna och hur sjukdomarna eventuellt kan förebyggas ur den öppna vårdens synvinkel. Mer detaljerade kunskapsmål finns på studieavsnittets Moodle-sida, kärnsubstansanalys https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=997350 .

M3–4. Ett mer detaljerat schema blir klart under läsåret och publiceras på Moodle.

Gastroenterologi, nefrologi, urologi, patologi och infektionssjukdomar i anknytning till invärtessjukdomar och kirurgi har integrerats i studieavsnittet. Dessutom ingår diagnostiska hjälpmedel inom radiologi samt i tillämpliga delar klinisk farmakologi.

Benjamin, Griggs, Fitz, Wing: Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine (Cecil Medicine) 9th Edition, Student Edition 2015.

”Vatsaradiologian ja uroradiologian osuus” Oppiportissa ilmainen verkkokirja https://www.oppiportti.fi/op/opk04610

Blanco Sequeiros R, Koskinen S, Aronen H, Lundbom N, Vanninen R, Tervonen O (toim.) Kliininen radiologia, Kustannus Oy Duodecim 2017

Färkkilä M, Heikkinen M, Isoniemi H, Puolakkainen P. Gastroenterologia ja hepatologia. DUODECIM 2018

Sahlman P. Alkoholihepatiitti - diagnostiikan ja hoidon haasteet. Duodecim 2018; 134(5):440-8

Färkkilä M, .C-hepatiitti - maksasairauden hoidosta infektion eliminaatioon. Duodecim 2018;134(17):1655-7.

Teea Salmi, Katri Lindfors, Kalle Kurppa ja Katri Kaukinen

Keliakia. DUODECIM 2017;133(18):1681-8

Kaija-Leena Kolho ja Martti Färkkilä Tulehdukselliset suolistosairaudet - mikä vialla? DUODECIM 2017;133(18):1701-9

Leppäniemi A, Kuokkanen H, Salminen P. Kirurgia. Duodecim 2018

Taari K, Aaltomaa S, Nurmi M, Parpala T, Tammela T (toim.) Urologia, Kustannus Oy Duodecim 2013 tai uudempi.

Moodlessa MED-319 Radiologian integroidut opinnot: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=27464

pienryhmäopetusten diat ja muu oheismateriaali

*

Terkossa: http://www.terkko.helsinki.fi/anatomy-and-physiology/linksstyle="font-fa...'times new roman';font-size:small">

Suositeltavaa kirjallisuutta:

Leppäniemi A, Pajarinen J, Hirvensalo E, Haapiainen R(toim.) Päivystyskirurgian Opas, Kustannus Oy Duodecim 2011, 2. painos tai uudempi

Hepatologian teemanumero. Duodecim 2016;132(18)

Mäkijärvi M, Harjola VP, Päivä H, Valli J, Vaula E (toim.) Akuuttihoito-opas, Kustannus Oy Duodecim 2016, 19 uudistettu painos tai uudempi.

Nefrologia: Greenberg, Cheung, Coffman, Falk, Jennette. Primer on Kidney Diseases, National Kidney Foundation, Elsevier Saunders 2005. O'Callaghan, Brenner: the Kidney at a Glance. Blackwell Science 2000

Harrison's Principles of Internal Medicine, 20edition, Chapter 9, Kidneys and urinary track, kappaleet 304-306 ja 308, 310-311.

Ruotsinkielinen kirjallisuus: Jeppsson, Ljungqvist, Naredi, Sund: Kirurgi, Studentlitteratur 2016, 4. upplagan. Hansson, Vikström: Akut kirurgi, Studentlitteratur 2016, 2. upplagan.

Patologia: Elinpatologian Moodle-sivujen materiaali sekä Kumar V, Abbas A, Aster J: Robbins Basic pathology Elsevier Saunders 2013, 9 painos tai uudempi.

*

Kliininen farmakologia: Neuvonen, Himberg, Iisalo, Mattila, Ylitalo: Kliininen farmakologia, Kandidaattikustannus Oy 2003

Deltagande i undervisningen, som består av föreläsningar och obligatorisk gruppundervisning, obligatoriska seminarier, obligatoriska klinikdagar, obligatoriskt problembaserat lärande i form av egna patienter (fallbaserad undervisning) samt obligatorisk jour och undersökning av egna patienter.

De egna patienterna som ingår i studieavsnittet måste undersökas och patientjournalerna lämnas in senast två veckor efter att studieavsnittet Abdomen har avslutats. Kursen omfattar också förhandsuppgifter och/eller nättentamina som testar de studerandes kunskaper om sådant som ingått i de tidigare studierna.

En skriftlig tentamen ordnas i slutet av studieavsnittet.

Studieavsnittets gemensamma kurstentamen omfattar frågor inom alla specialiteter (gastrokirurgi, gastroenterologi, nefrologi, urologi, radiologi). Varje enskild specialitet måste genomföras med godkänt vitsord, dvs. den studerande måste få minst 50 procent av poängen inom varje specialitet. Om någon specialitet blir underkänd måste hela tentamenshelheten tas om. Gränsen för godkänt vitsord är 55 procent av det maximala poängantalet för hela tentamen.

De allmänna tentamensdagarna meddelas på Moodle och anmälan som är obligatorisk ska göras i WebOodi.

Vid frågor om bedömningen kan man kontakta de ansvariga lärare som nämns i denna beskrivning.

Kursens slutvitsord ges på skalan godkänd/underkänd

Förhandsuppgifter och nättentamen kan ge tilläggspoäng till slutvitsordet.

Jaksovastaava: kliininen opettaja, dos. Johanna Louhimo, p. 050 4396901, johanna.louhimo@helsinki.fi

Kirurgia: Jaksovastaava kliininen opettaja, dos. Johanna Louhimo, p. 050 4396901, johanna.louhimo@helsinki.fi, Professori Pauli Puolakkainen, pauli.puolakkainen@helsinki.fi, Professori Caj Haglund, tfn 050 4271280, caj.haglund@helsinki.fi

Gastroenterologia: Professori Martti Färkkilä p. 050 4271622, martti.farkkila@hus.fi,

Nefrologia: Professori Per-Henrik Groop per-henrik.Groop@hus.fi,

Urologia: Professori Antti Rannikko, Kliininen opettaja, LT Tuomas Kilpeläinen p. 0504271014, tuomas.kilpelainen@hus.fi

Radiologia: Professori Taina Autti puh 050 427 1442, taina.autti@hus.fi, taina.autti@helsinki.fi

Opintoasiainkoordinaattori Tiina Nissinen ext-tiina.nissinen@hus.fi p. 050-428 6489

Studieavsnittet använder Moodle-området MED-36 ”Vatsan alueen ongelmat” där det bl.a. finns mer detaljerade lärandemål samt avsnittets studiematerial. Studieavsnittet omfattar undervisning/praktik på HNS-sjukhus och därför kräver HNS att studenterna är vaccinerade enligt HNS gällande anvisningar.

Studenterna måste anmäla sig till studieavsnittet i WebOodi. Anmälan krävs för att studenten ska kunna delta i undervisningen, få en påteckning för studieprestation och få användarrättigheter och användarkoder till HNS-patientdatasystem.

Föreläsningar 16 h

Obligatoriska seminarier 12 h

Gruppundervisning 52 h

Fallbaserad undervisning 14 h

Klinikdagar på kirurgisk avdelning 22 h

Undervisning på jour 4 h

Undersökning av egna patienter 9 h

Förhandsuppgifter, nättentamen och annan förberedelse inför kontaktundervisning 42 h

Övriga självständiga studier 180 h

Sammanlagt 351 h (=13 x 27 h)

Ennen osallistumista opintojaksoihin L4 Kliininen Palvelu, L5 Naistentaudit ja synnytysoppi ja Lasten ja nuorten terveys ja sairaudet sekä Yleislääketiede opiskelijan tulee suorittaa Vatsan alueen ongelmat -opintojakson pakollinen opetus sekä tutkittava omat potilaat.

Tämä MED-36 Vatsan alueen ongelmat, 13 op opintojakso korvaa 1.8.2017 kokonaisuudessaan kurssin Vatsan alueen ongelmat 13,5 op koodi 375022