Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
9.11.2019 kl. 00:01 - 29.11.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

Jakso on tarkoitettu muille kuin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille

Opiskelija osaa selittää ja kuvata terveystaloustieteen merkityksen terveydenhuollolle.

Tentti on examinarium-tentti. Saat ilmoittautumisajan päätyttyä vahvistusviestin siitä, että voit suorittaa tentin. Viestin saatuasi sinun tulee vielä varata itsellesi tenttipaikka ja -aika examinarium-järjestelmästä.

Sintonen H & Pekurinen M: Terveystaloustiede, WSOY, uusin painos.

Drummond MF, Sculper M, Torrance GW, O’Brian B, Stoddart GL. Methods for the economic evaluation of health care programmes. New York, Oxford University Press, 3. tai uudempi painos.

Tentamen som genomförs på tentamensdagarna vid avdelningen för folkhälsovetenskap.

0-5

Apul.prof. Paulus Torkki HY, kansanterveystieteen osasto, e-mail:

paulus.torkki@helsinki.fi För studenter i utbildningsprogrammen i medicin och odontologi gäller följande: Fr.o.m. läsåret 2018-2019 får litteraturtentamina som ingår i studiehelheten folkhälsovetenskap genomföras av studenter i årskurs M1/O1, M2/O2 och M6 samt av kurslösa studenter.