Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.5.2019 kl. 00:00 - 23.2.2020 kl. 23:59

Beskrivning

Grundexamensstuderande ML

 • 375018 Introduktionskurs i kirurgi och inre medicin
 • MED-34 Bröstsmärta, andnöd och vaskulär kirurgi
 • MED-35 Onkologi, hematologi och reumatologi
 • MED-36 Abdomen
 • MED-37 Endokrinologi, diabetes och näring
 • MED-38 Neurologi och neurokirurgi
 • MED-39 Psykiatri
 • MED-310 Klinisk tjänstgöring
 • MED-314 Primärhälsovård 3
 • MED-35 TULES-trauma-plastik

Innan du kan delta i denna kurs ska de nyss nämnda kursernas obligatoriska undervisning samt undersökningen av alla egna patienter under kurserna vara avklarade. Tentamina behöver inte nödvändigtvis ha godkänts.

- känner den studerande till särdragen inom primärvårdens diagnostik

- kan den studerande behandla och förebygga kroniska sjukdomar

- förstår den studerande betydelsen av hälsofrämjande inom primärvården

- kan den studerande använda sig av klinisk kunskap och kliniska färdigheter i läkararbetet på hälsocentral

- förstår den studerande betydelsen av samarbete mellan primärvården och specialsjukvården samt interprofessionellt samarbete

- känner den studerande till allmänmedicin som läroämne och primärvårdens centrala uppgifter

Gemensam kunskapsbas på Moodle.

M5

Schemat publiceras på Moodle strax innan kursen inleds.

På svenska studielinjen innefattar studieperioden följande aktivititer:

 • Gruppundervisning, delvis med förhanddstudier.
 • Hälsostationspraktik (9–10 vardagar).
 • Att skriva loggbok om praktikperioden och ge respons om praktiken.
 • Studier på egen hand.
 • Skriftlig tentamen med tillgång till databaser.

Materialet finns på Moodle.

Gruppundervisning, seminarier, interaktiva föreläsningar. Skriftliga uppgifter under teoriundervisningens gång. Skriftlig tentamen med tillgång till databaser. Loggbok ifylls under praktikperioden.

Sluttentamen: Bedömningsskala: 0–5, 0 = underkänd

Vitsordet bestäms av tentamensresultatet, loggboken samt uppgifter under teoriundervisningen före praktiken.

Undervisningen sker på svenska för studerande vid svenska studielinjen och på finska för studerande vid finska studielinjen.

En del av undervisningen kan vara på engelska.

Det är obligatoriskt att anmäla sig inom utsatt tid till kurserna på M5 på grund av den begränsade tillgången på praktikplatser. Kom också ihåg att annullera din anmälan om studieplanen förändras.

Studieperioden innehåller sådan undervisning/praktik, angående vilken det förutsätts, att studenterna har giltigt vaccinskydd enligt HNS anvisningar. Anvisningarna hittas på fakultetens Flamma-sidor > Studier > Blanketter och direktiv (på finska): https://flamma.helsinki.fi/sv/HY292641.

Avdelningen för allmänmedicin och primärhälsovård

Professor Johan Eriksson (johan.eriksson@helsinki.fi)

Klinisk lärare Lena Sjöberg (lena.sjoberg@helsinki.fi)

Campusundervisning (seminarier, interaktiva föreläsningar) 42 t

Praktik 74 t

Studier på egen hand 40 t

Sammanlagt 156 t

Praktiken utförs på hälsocentral under en tvåveckorsperiod. Som handledare fungerar kliniska lärare och handledande läkare.

Denna studieperiod krävs för att få avlägga OSCE-tentamen.

Denna kurs ersätter kursen 375033 Allmänmedicin (6,5 sp) från och med 1.8.2017.