Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
5.11.2019 kl. 08:00 - 25.11.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 5.12.2019
08:00 - 12:00

Beskrivning

M6 årskursens ML-studerande

Tentamen ger de studerande kunskaper om deras egen kunskapsnivå jämfört med kurskamraterna och europeiska kolleger på motsvarade stadium.

M6 höst

European Knowledge Test, EKT är en tentamen som planerats av ledande experter inom medicinsk utbildning och används i de flesta europeiska länder från Portugal till Polen och de nordiska länderna. EKT:s bakgrundsorganisation är EBMA (European Board of Medical Assessors) – www.ebma.eu.com.

EKT testar studenternas kunskaper i grundvetenskaperna, de klinisk-teoretiska och de kliniska vetenskaperna utående från den nivå som nyutexaminerade ska vara på. Tentamen skrivs på engelska, man får använda en vanlig ordbok. Tentamen består av flervalsfrågor och det finns ett korrekt svar för varje uppgift (single best answer).

Tentamen räcker 4 timmar.

Kunskapsnivån i M1–M6h

Frivillig skriftlig flervalstentamen

Godkänd/underkänd, för bedömningen svarar EBMA

Tentamen är på engelska, man får använda en vanlig ordbok (inte ett medicinskt lexikon)

För tentamen ges en mångsidig grafisk respons.

Ansvarig: kliniska läraren Johanna Louhimo, johanna.louhimo@helsinki.fi

Kontaktperson: studierådgivare Auli Pasanen meilahti-student@helsinki.fi