Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5 Cr Kurs 10.9.2018 - 10.12.2018
Opiskelijalähtöinen ohjaaminen 5 Cr Kurs 11.9.2017 - 11.12.2017

Målgrupp

Opintojakso on vaihtoehtoinen matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman opiskelijoille (sisällytettävissä työelämä- ja asiantuntijuus opintoihin). Opintojakso on avoin myös Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opiskelijoille sekä tietyin rajoituksin muiden kandiohjelmien opiskelijoille.

Tidigare studier eller kunskaper

Osallistujilta vaaditaan kokemusta matematiikan yliopisto-opiskelusta. Ennen tätä opintojaksoa on suositeltavaa suorittaa opintojakso Matematiikkaa kaikkialla (tai vastaava opintojakso).

Kunskapsmål

Opiskelija kykenee ohjaamaan toisia opiskelijoita opiskelijalähtöisesti, kuunnellen ja kannustaen. Hänellä on valmius kehittää itseään ohjaajana.

Timing

Syyslukukausi, 1. ja 2. periodi

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 2. tai myöhempänä opiskeluvuotena.

Innehåll

Opintojaksolla tutustutaan ohjaamisen pedagogiikkaan ja harjoitellaan käytännön ohjaamista.

Studiematerial

Opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus.

Bedömningsmetoder och kriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Mer information

Opintojaksolle voidaan ottaa opiskelijoita sen mukaan, kuinka paljon Matematiikkaa kaikkialla -kurssilla on opiskelijoita. Opintojaksolle pääsy vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Studieavsnittets form

Opintojakso suoritetaan osallistumalla yhteisiin viikkotapaamisiin sekä ohjaamalla toisten opiskelijoiden kanssa Matematiikkaa kaikkialla -kurssin ryhmää. Opintojakson suorittamiseen kuuluu myös kirjallisia tehtäviä.