Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
30.9.2019 kl. 08:00 - 12.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 28.10.2019
12:15 - 14:00
tors 31.10.2019
10:15 - 12:00
mån 4.11.2019
12:15 - 14:00
tors 7.11.2019
10:15 - 12:00
mån 11.11.2019
12:15 - 14:00
tors 14.11.2019
10:15 - 12:00
mån 18.11.2019
12:15 - 14:00
tors 21.11.2019
10:15 - 12:00
mån 25.11.2019
12:15 - 14:00
tors 28.11.2019
10:15 - 12:00
mån 2.12.2019
12:15 - 14:00
mån 9.12.2019
12:15 - 14:00
tors 12.12.2019
10:15 - 12:00

Övrig undervisning

31.10. - 12.12.2019 tors 12.15-16.00
Ari Hämäläinen
Undervisningsspråk: Finska

Beskrivning

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Fysiikan opetuksen opinnot
Fysiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine)

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Fysiikan perusopinnot, Didaktisen fysiikan kokeellisuus I

Tieteenalakohtaiset taidot

  • Opiskelija hallitsee opetustyössä tarvittavan fysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostamisen kokeellisuuteen nojautuen
  • Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa käytännössä kokeellisia periaatteita demonstraatioiden ja oppilastöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
  • Opiskelija hallitsee keskeisten opetuslaboratorion välineiden sekä mittaus- ja tulostenkäsittelyohjelmistojen käytön

Geneeriset tietotyötaidot ja valmiudet

  • ongelmanratkaisutaidot
  • kommunikointi- ja yhteistyötaidot
  • taito työskennellä vertaisryhmässä

Asiantuntija-identiteettiin liittyvät tiedot ja taidot

  • suunnittelu- ja raportointitaidot
  • ymmärrys omasta osaamisesta
  • kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Fysiikan opettajan aineopinnot, LuK-opintojen kolmas vuosi

2. jakso ja 4. jakso (Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa.)

Opintojakso käsittelee kokeellisuuden asemaa fysiikan opetuksessa mm. sähkömagnetismia ja modernia fysiikkaa tarkastelevien aihekokonaisuuksien kautta, integroituen kurssiin Kokeellisuus fysiikan käsitteenmuodostuksessa.

Opintojakson luentomateriaali sekä erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

Opintojakson suorittamiseen kuuluu luento-osuus sekä kahden kokeellisen opetuskokonaisuuden suunnittelu, niihin liittyvien kokeiden toteutus ja raportointi. Aihekokonaisuuksien käsiterakenteita ja kokeiden asemaa rakenteessa jäsennetään graafisten esitysten avulla.

Arviointi perustuu aihekokonaisuuksien raportteihin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

7x4 tuntia luentoja kontaktiopetuksena, noin 18 tuntia laboratoriotyöskentelyä. Luennot on mahdollista korvata UniTubessa olevilla luentovideoilla.