Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
12.8.2019 kl. 09:00 - 18.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 2.9.2019
10:15 - 12:00
tis 3.9.2019
12:15 - 14:00
fre 6.9.2019
10:15 - 12:00
mån 9.9.2019
10:15 - 12:00
tis 10.9.2019
12:15 - 14:00
fre 13.9.2019
10:15 - 12:00
mån 16.9.2019
10:15 - 12:00
tis 17.9.2019
12:15 - 14:00
fre 20.9.2019
10:15 - 12:00
mån 23.9.2019
10:15 - 12:00
tis 24.9.2019
12:15 - 14:00
fre 27.9.2019
10:15 - 12:00
mån 30.9.2019
10:15 - 12:00
tis 1.10.2019
12:15 - 14:00
fre 4.10.2019
10:15 - 12:00
mån 7.10.2019
10:15 - 12:00
tis 8.10.2019
12:15 - 14:00
fre 11.10.2019
10:15 - 12:00
mån 14.10.2019
10:15 - 12:00
tis 15.10.2019
12:15 - 14:00
fre 18.10.2019
10:15 - 12:00

Beskrivning

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Fysiikan opetuksen opinnot
Fysiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine)

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Fysiikan perusopinnot

Tieteenalakohtaiset tavoitteet

  • opiskelija ymmärtää fysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostumisen prosessin kokeellisuuteen ja mallintamiseen nojautuen
  • opiskelija osaa itsenäisesti konstruoida aihekokonaisuuksiin liittyviä didaktisia opetusmalleja sekä suunnitella ja toteuttaa niihin liittyvää kokeellisuutta
  • opiskelija osaa asettaa itsenäisesti tulevalle opetukselleen mielekkäitä tavoitteita ja hallitsee erilaisten opetuksellisten ratkaisujen muodostamisen.

Geneeriset tietotyötaidot ja valmiudet (erityisesti fysiikan tiedon esittämisessä)

  • kriittisen ajattelun ja argumentaation hallitseminen
  • kommunikointi ja yhteistyö vertaisten kesken.

Fysiikan opettajan aineopinnot, LuK-opintojen kolmas vuosi

1. jakso

Opintojakso kuuluu fysiikan opettajien aineopintoihin ja se keskittyy fysiikan käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostumiseen painottaen erityisesti kokeellisuuden asemaa käsitteenmuodostuksessa. Opintojaksolla jäsennetään fysiikan keskeisiä aihealueita opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Opintojakso antaa valmiuksia itsenäiseen tavoitteenasetteluun ja opetuksellisten ratkaisujen muodostamiseen.

Luennoilla ilmoitettava materiaali

Lähiopetusopintojakso: Opintojakson suorittamiseen kuuluu luento-osuus ja harjoitukset, joista osa tehdään verkko-opetuksena. Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijoita aktivoivia keskusteluharjoituksia, joissa painotetaan oman oppimisen reflektiota. Fysiikan käsiterakennetta jäsennetään graafisten esitysten avulla. Osa suunnitelluista laboratoriokokeista suoritetaan Didaktisen fysiikan kokeellisuus -kursseilla.

Verkko-opetusopintojakso: Opintojakson suorittamiseen kuuluu itsenäinen opiskelu ja harjoitukset, jotka tehdään verkko-opetuksena ja laboratoriossa. Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijoita aktivoivia keskusteluharjoituksia, joissa painotetaan oman oppimisen reflektiota. Fysiikan käsiterakennetta jäsennetään graafisten esitysten avulla.

Arviointi perustuu tehtäviin harjoituksiin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Lähiopetusopintojakso: 7x4 tuntia luentoja kontaktiopetuksena, 7x2 tuntia harjoituksia ja laboratoriotöitä