Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi löytyy täältä: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=250

Syksyllä 2019 kurssi toteutetaan verkkokurssina, joka koostuu kolmesta osasta (Matematiikkaa kaikkialla 1, 2 ja 3). Kaikkien osien suorittaminen vastaa kurssia Matematiikkaa kaikkialla 5 op.

Anmäl dig
2.9.2019 kl. 11:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma. Se kuuluu Matematiikan opetuksen opintoihin. Opintojakso on avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kurssit MFK-204A, MFK-204B ja MFK-204C yhdessä vastaavat kurssia MFK-204 Matematiikkaa kaikkialla (5 op), joka on pakollinen seuraavissa kokonaisuuksissa:

MFK-M201 Matematiikan opetuksen opinnot 15 op

MFK-M100 Matematiikka, perusopinnot luokanopettajille, 25 op

Kurssin voi sisällyttää valinnaiseksi kurssiksi kokonaisuuteen MFK-M210 Matematiikka, aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine), 35 op.

Kurssin voi sisällyttää Matemaattisten tieteiden kandiohjelman työelämäopintohin sekä Matemaattisten tieteiden kandiohjelman muille koulutusohjelmille tarjoamiin matematiikan opintokokonaisuuksiin.

Huom! Kurssi oli aikaisemmin tarjolla koodilla MAT20002. Kurssia vastaa vanha kurssi Matematiikkaa kaikille (2 op) sekä Helsingin yliopistossa syksyllä 2015 ja Avoimessa yliopistossa kesällä 2016 järjestetyt Matematiikka tutuksi -kurssit (2 op). Jos jokin edellä mainituista kursseista on suoritettu (Matematiikka tutuksi tai Matematiikkaa kaikille 2 op:n laajuisena), voi sillä korvata opintojakson MFK-M204C.

Peruskoulumatematiikka

Opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista.

Kurssin suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa, mutta sen voi suorittaa myöhemminkin.

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu matematiikan sovelluksiin sekä yliopistomatematiikan osa-alueisiin.

Hyväksytty/hylätty. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakso on tarjolla verkkokurssina

Kurssit MFK-204A (1 op), MFK-204B (2 op) ja MFK-204C (2 op) vastaavat yhdessä kurssia MFK-204 Matematiikkaa kaikkialla (5 op).

Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa joko MFK-204A, MFK-204B ja MFK-204C tai MFK-204.