Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.5.2019 kl. 08:00 - 31.5.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 15.8.2019
12:00 - 16:00

Beskrivning

This course is optional and available for students from different options

Baskunskaper i kemi och biokemi

Kurser i kemi, biokemi, genetik och bioteknik

Studeranden förstår mikrobernas mångfald, cell biologi, evolution, ämnesomsättning, tillväxt och genetik. Ett mål är att lära sig analysera mikrob cellernas funktion som självständiga cell enheter och i organisms samfund. Studeranden kan bedöma mikrobernas helhetsbetydelse utan att glömma historiska förbindelser mellan mikrobiologisk kunskap och samhällsutvecklingen.

Första året

I-IV periods

Every year 10 exams are arranged

Mikrobernas metabolism, genetik, evolution, mångfald, ekologi, immunologi samt sjukdomar orsakade av mikrober, roll i industrin och forskning.

Madigan M.T., Martinko J.M., Bender K.S., Buckley, Stahl D.A. 2015: Brock Biology of Microorganisms, 14. p, Pearson Education Ltd.

Literatur exam, bedömning i skalan 0-5

På basen av studerandens tidigare studier avgörs vilka kapitel i boken ingår i examen.

Literatur exam

Per Saris

Korvaa opintojakson 86471 (MIKRO450) Kandidaatin kirjatentti 10 op TAI
52817 Mikrobiologian kuulustelu 8 op