Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Material

Beskrivning

Studenter i MSV

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

- käyttää tieteenalakohtaista tietoa ja taitoa sekä muuta osaamistaan asiantuntijatyön vaativissa ajankohtaisissa tilanteissa ja tehtävissä sekä suunnitella, millä uusilla tavoilla tieteenalan tietoja ja taitoja voitaisiin soveltaa

- toimia työyhteisön vastuullisena jäsenenä ja laajentaa verkostojaan tulevaa työllistymistään varten

- arvioida omia toiminta- ja päätöksentekotapoja ennakoimattomissa ja useita sidosryhmiä sisältävissä tilanteissa

- ratkaista ja arvioida tieteellisen tiedon työelämäkontekstissa toteutuvan soveltamisen eettisiä näkökulmia

- luonnehtia asiantuntijaidentiteettiään ja laajentaa omaa osaamistaan, kiinnostustaan, vahvuuksiaan ja uravaihtoehtoja koskevia käsityksiään sekä suunnitella asiantuntijaosaamisensa kehittämistä tulevaisuudensuunnitelmiensa ohjaamana

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I slutskedet av studierna.

Studieavsnittet ordnas: Flexibelt

Maisterivaiheen työharjoittelun laajuus vaihtelee koulutusohjelmittain 5–15 op:n välillä. Jokainen 5 op edellyttää yhden kuukauden täysipäiväistä työskentelyä tehtävissä, jotka voisivat olla tieteenalalta valmistuneen työtehtäviä. Harjoittelun aikana opiskelija työskentelee tehtävässä, joihin hän voisi valmistuttuaan siirtyä tieteenalansa asiantuntijana, ja solmii verkostoja tulevaisuuden työllistymistään varten. Opiskelija suunnittelee ja arvioi, millä olemassa olevilla ja uusilla tavoilla tieteenalakohtaista tietoa ja taitoa voi soveltaa eettisesti ja vastuullisesti työelämässä ja yhteiskunnassa. Vastuuopettaja voi hyväksilukea harjoitteluksi myös aiempaa tai parhaillaan toteutuvaa työkokemusta tai tutkimus- ja opetusavustajana toimimista. Opintojaksoon liittyy alku- ja/tai lopputehtävä

Praktikanvisningarna hittas på instruktioner för studerande: https://guide.student.helsinki.fi/sv/node/471?degree_programme_code=MH70...

Itsearviointi sekä mahdollisesti työnantajalta tai työyhteisöstä tuleva arviointi.

Alku- ja lopputehtävä

Universitetslektor/professor