Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
4.5.2020 kl. 09:00 - 19.6.2020 kl. 23:59

Beskrivning

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet är valfritt för studenter antagna till magisterprogrammet.

Studieavsnittet hör till studiehelheterna:

  • NOR-S300 Nordiska språk, fördjupade studier, minst 75 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S340 Nordiska grannspråk, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-S370 Island och isländska, 15 sp (ett valfritt studieavsnitt)
  • NOR-301 Nordiska språk och nordisk litteratur, valfria fördjupade studier, 60 sp (ett valfritt studieavsnitt)

Studieavsnittet erbjuds även studenter från andra utbildningsprogram som en del av studiehelheterna NOR-S340, NOR-S370 och NOR-301.

Studenten ska ha avlagt studieavsnittet NOR-S371 Island och isländska.

Efter avlagt studieavsnitt studenten kan:

  • läsa och hitta information ur olika typer av texter, t.ex. tidningsartiklar, bruksanvisningar och skönlitterära verk på modern isländska.
  • delta i samtal på isländska om ett specifikt och på förhand överenskommet tema, t.ex. om egna studier, intressen och resor.
  • med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel skriva korta texter på någonlunda korrekt isländska.

Studieavsnittet kan avläggas när som helst.

Kursen erbjuds minst en gång per år.

Kursen är en fortsättningskurs i det isländska språket och är en direkt fortsättning av grundkursen Island och isländska. Under kursens gång läser studenterna enkla texter som på något sätt handlar om livet på Island och om isländsk kultur. Texterna används även som underlag för diskussioner om isländskans grammatik. En stor vikt läggs på att bygga
upp ordförrådet och att utveckla kommunikativ färdighet.

Icelandic online 2 (www.icelandiconline.is) eller motsvarande material.
Övriga texter och artiklar bestäms av läraren i samråd med studenterna under kursens gång.

På kursen gör studenterna reflekterande uppgifter som stöder inlärningen. De övar såväl skriftligt som muntligt, självständigt, i mindre grupper och i helgrupp.

Lärarens metoder kommer att utvärderas genom skriftlig kursvärdering.

Bedömningen på kursen baserar sig på uppgifter, aktivitet under kursen och sluttentamen/-uppgift.
Bedömningen sker på skalan 0–5.

Ansvarslärare & examinator: Reynir Eggertsson, reynir.eggertsson@helsinki.fi

Kursens Moodle-sida: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25246

Kursnöckel på Moodle: sumar
Kursens form: självstudie på Moodle & Icelandic Online 2 (IcelandicOnline.com) med uppgifter & hemtentamen

Kursen avsluttas efter överenskomst med läraren, senast 31. juli 2020.

Klassundervisning, diskussioner, grupparbete, skriftligt hemarbete.