Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.8.2019 kl. 12:00 - 31.7.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att avlägga biämnesstudier vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier eller rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/valfria-juridiska-studier och https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

OIK-J422 Kilpailuoikeus I

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kilpailuoikeuden erityiskysymysten keskeiset ulottuvuudet, kuten kilpailuoikeuden seuraamusjärjestelmän ja yksityisoikeudellisen täytäntöönpanon kansallisissa tuomioistuimissa.

Ympäri lukuvuoden

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1) kilpailuoikeuden menettelylliset kysymykset ja periaatteet;
2) kilpailuoikeuden seuraamukset; ja
3) kilpailuoikeuden yksityisoikeudellinen täytäntöönpano, erityisesti vahingonkorvaus.

1) Ortiz Blanco, Luis: EU Competition Procedure (Third Edition), Oxford 2013, ei lukuja 21–28; ja

2) Havu, Katri – Kalliokoski, Toni – Wikberg, Olli: Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus. Edita 2010, n. 300 s.

Yleinen asteikko

Otathan yhteyttä kurssin suorittamiseen liittyvissä asioissa Olli Wikbergiin (olli.wikberg@helsinki.fi).

Opintojakso toteutetaan kirjallisuuskuulusteluna tenttiakvaariossa.

professori Juha Raitio