Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.8.2019 kl. 12:00 - 4.9.2019 kl. 23:59

Meddelande

Bild för Liisa Nieminen

Liisa Nieminen

Publicerad, 26.8.2019 kl. 13:49

Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet -kurssin (OIK-J492) voi suorittaa myös osana ON-tutkinnon valinnaisia opintoja, ei pelkästään OTM-tutkinnon osana. Ilmoittautuminen käynnissä.
Koska epäselvyyttä asiasta, totean että vain etiikkaharjoituksissa on läsnäolopakko. Ne järjestetään lääketiet.tdk:n tiloissa yhdessä lääketieteen opiskelijoitten kanssa. Luenoilla ei läsnäolopakkoa.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 11.9.2019
12:15 - 13:45
fre 13.9.2019
12:15 - 13:45
ons 18.9.2019
12:15 - 13:45
fre 20.9.2019
12:15 - 13:45
ons 25.9.2019
12:15 - 13:45
fre 27.9.2019
12:15 - 13:45
ons 2.10.2019
12:15 - 13:45
fre 4.10.2019
12:15 - 13:45
ons 9.10.2019
16:15 - 17:45
fre 11.10.2019
12:15 - 13:45

Beskrivning

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten eller en student vid andra fakulteten i Helsingfors universitet, eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Ei vielä ensimmäisen vuoden opiskelijoille, mutta voidaan sijoittaa sekä ON- että OTM-opintoihin.

Yleiskuvan antaminen lääkintä- ja bio-oikeudesta monitieteisenä oikeudenalana, alan käsitteistä ja periaatteista ja keskeisestä lainsäädännöstä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy soveltamaan oikeudenalasta hankkimaansa tietämystä ja arvioimaan kriittisesti oikeudenalan kehittämishaasteita.

Avoimen yliopiston puolella toteutetaan verkkokurssi kesällä 2020, ja tähän kurssiin voivat ilmoittautua myös tutkinto-opiskelijat.

Ilmoittautuminen kesän 2020 verkkokurssiin tehdään erikseen näillä kurssisivuilla.

Periodi I (lukuvuosi 2019-20)

1. Lääkintä- ja bio-oikeus oikeudenalana ja sen suhde läheisoikeudenaloihin, etenkin perus- ja ihmisoikeuksiin, samoin kuin lähitieteisiin, kuten lääkintäetiikkaan

2. Potilaan ja lääkärin (ja muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön) välistä suhdetta koskevat oikeudelliset kysymykset

3. Lääketieteellisten toimenpiteiden, lääketieteen tutkimuksen ja bioteknologian oikeudellinen arviointi ja sääntely pääpiirteittäin

Luentojen ja tentin lisäksi opiskelijoiden edellytetään osallistuvan lääketieteen opiskelijoiden kanssa etiikkatapauksia pohtiviin ryhmätapaamisiin (2 h/ryhmä) siten, kuin Pekka Louhiala luennoillaan tarkemmin ohjeistaa. Osallistuminen pakollista.

1. Nieminen, L.: Terveys ihmisoikeuskysymyksenä, 2015 (314 s.);

2. Lehtonen, L. - Lohiniva-Kerkelä, M. - Pahlman, I.: Terveysoikeus, lukuun ottamatta lukua 7, 2015 (314 s.), saatavilla e-kirjana (Terveysjuridiikka); ja

3. Louhiala, P. - Launis, V.: Parantamisen ja hoitamisen etiikka, 2009 (227 s.).

Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti arvioidaan asteikolla 1-5.

Kysymykset ovat esseekysymyksiä, jotka käsittelevät laajoja kokonaisuuksia.

Aiemmista tiedoista poiketen kurssilla ei ole osallistujamäärää koskevaa rajoitusta.

Jakso koostuu sl 2019 järjestettävistä luennoista sekä tentistä. Tentti suoritetaan Examinarium-tenttinä, heinäkuun 2020 loppuun mennessä.

Liisa Nieminen

dos. Pekka Louhila (lääketiet.), dos. Salla Silvola