Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 12:00 - 6.12.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
mån 16.12.2019
15:00 - 20:00

Beskrivning

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att avlägga biämnesstudier vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier eller rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/valfria-juridiska-studier och https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-P214 Työoikeus I ja ON-P216 Työoikeus II/20015 Työoikeuden pakolliset aineopinnot

Perehtyminen kansainvälisen työoikeuden keskeisiin osa-alueisiin ja kysymyksenasetteluihin.

Koronavirus-tilanteen vuoksi 17.4. pidettävä salitentti järjestetään oppimispäiväkirjatehtävinä, joista ohjeistetaan erikseen.

Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet, keskeiset kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset, EU:n työoikeus.

1) Dorssemont, F. – Lörcher, K. – Schömann, I. (toim.), The European Convention on Human rights and the Employment Relation 2013, s. 1-139;

2) Liukkunen, U.: Globalisaatio, EU ja henkilöstön osallistuminen 2005.;

3) Barnard, C.: EU Employment Law. Fourth Edition. Oxford University Press 2012. Parts I ja III tai Bercusson, B.: European Labour Law 2nd ed. 2009 Section 1 (s. 5-255);

4) Bogg, A – Costello, C- Davies, A.C.L. (toim.), Research Handbook on EU Labour Law, 2016, s. 1-113.

Andra informationen på finska sidan.