Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.8.2019 kl. 12:00 - 31.7.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Anmäl dig först till tentamen i WebOodi. Sedan boka tid och plats till tentamen i Examinarium.

Beskrivning

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att avlägga biämnesstudier vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier eller rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/valfria-juridiska-studier och https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-P212 Kuluttajaoikeus ja immateriaalioikeus/20012B Immateriaalioikeus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan immateriaalioikeuden kaikilla keskeisimmillä osa-alueilla. Opiskelija osaa analysoida niihin liittyviä kysymyksiä.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) suomalainen, eurooppalainen ja kansainvälinen immateriaalioikeus; sekä

2) suojan tavoitteet, kohde, sisältö, ulottuvuus, täytäntöönpano, sopimussuhteet, kilpailuoikeudelliset ulottuvuudet.

Koronavirus-tilanteen vuoksi tentti suoritetaan yhteensä 16 sivun kirjoitelmalla (4 aihetta, jokaisesta 4 sivua). Opiskelijat saavat kirjoitelman aiheet vastuuopettajalta sähköpostitse ja valmis työ palautetaan vastuuopettajalle sähköpostitse.

Ks. Examinarium-ohjeet.

Elokuun 2018 vielä voimassa olevat vaatimukset:

1) Kur, Annette – Dreier, Thomas: European Intellectual Property Law (2013);

2) Oesch, Rainer – Pihlajamaa, Heli – Sunila, Sami: Patenttioikeus (2014);

3) Haarmann, P-L.: Tekijänoikeus ja lähioikeudet (2005);

4) Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja: Tavaramerkki (2009) lukuun ottamatta sivuja 443–519 ja 631–902.

Tenttikirjojen tekstin sisennetyt kohdat eivät kuulu tenttialueeseen.

1.9.2018 alkaen voimaan tulevat seuraavat vaatimukset:

1) Kur, A - Dreier, T.: European Intellectual Property Law (2013);

2) Pila, J - Torremans, P: European Intellectual Property Law (2016), lukuun ottamatta sivuja 219-240; 465-482; 520-534; 546-551 ja 576-610.

Tenttikirjojen tekstin sisennetyt kohdat eivät kuulu tenttialueeseen.

Andra informationen på finska sidan.

Koronavirus-tilanteen vuoksi tentti suoritetaan yhteensä 16 sivun kirjoitelmalla (4 aihetta, jokaisesta 4 sivua). Opiskelijat saavat kirjoitelman aiheet vastuuopettajalta sähköpostitse ja valmis työ palautetaan vastuuopettajalle sähköpostitse.

Kirjallinen kuulustelu tenttiakvaariossa.