Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Tvingande arbetsrätt och arbetsgivarens ansvar 5 Cr Nättentamen 11.8.2021 - 11.8.2021
Tvingande arbetsrätt och arbetsgivarens ansvar 5 Cr Allmän tent 5.5.2021 - 5.5.2021
Tvingande arbetsrätt och arbetsgivarens ansvar 5 Cr Allmän tent 10.3.2021 - 10.3.2021
Tvingande arbetsrätt och arbetsgivarens ansvar 5 Cr Allmän tent 10.2.2021 - 10.2.2021
Tvingande arbetsrätt och arbetsgivarens ansvar 5 Cr Allmän tent 9.12.2020 - 9.12.2020
Tvingande arbetsrätt och arbetsgivarens ansvar 5 Cr Allmän tent 11.11.2020 - 11.11.2020
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 15.6.2020 - 15.6.2020
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 17.4.2020 - 17.4.2020
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 12.2.2020 - 12.2.2020
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 16.12.2019 - 16.12.2019
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 16.10.2019 - 16.10.2019
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 14.6.2019 - 14.6.2019
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 20.3.2019 - 20.3.2019
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 16.1.2019 - 16.1.2019
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 3.12.2018 - 3.12.2018
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 10.10.2018 - 10.10.2018
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 15.6.2018 - 15.6.2018
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 3.5.2018 - 3.5.2018
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 12.1.2018 - 12.1.2018
Pakottava työoikeus ja työnantajan vastuu 5 Cr Tentamen 14.9.2017 - 14.9.2017