Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.5.2020 kl. 12:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att avlägga biämnesstudier vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier eller rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/valfria-juridiska-studier och https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-P214 Työoikeus I ja ON-P216 Työoikeus II/20015 Työoikeuden pakolliset aineopinnot

Opiskelija syventää aikaisempia tietojaan ja ymmärrystään työoikeuden osa-alueista, joissa pakottavalla lainsäädännöllä on keskeinen merkitys. Opiskelija hallitsee työnantajan lakisääteiset ja pakottavat velvollisuudet yhdenvertaisuuteen, työturvallisuuteen ja pakottavaan individuaaliseen työoikeuteen liittyen. Opiskelija ymmärtää työnantajan vastuun rakenteen ja tietää miten kohdistumista työnantajaorganisaation sisäisesti eri tilanteissa arvioidaan.

KORONAVIRUS-TILANTEEN VUOKSI 17.4.2020 SALITENTTI ON PERUTTU JA KORVAAVA SUORITUSTAPA ON VERKKOTENTTI MOODLESSA.

1) Anttila, Outi: Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana, 253–363;

2) Murto, Jari: Henkilökohtainen palkanosa, Tutkimus työehtosopimusten palkkausjärjestelmien henkilökohtaisesta palkanosasta ja sen määritysprosessiin liittyvistä oikeudellisesta tulkintakysymyksistä, Forum Iuris, Unigrafia, 2019;

3) Saloheimo, Jorma: Työturvallisuus – perusteet, vastuu ja oikeusturva, Talentum 2016;

4) Tiitinen, Kari-Pekka – Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus, Talentum 2012, 1–74, 219–346, 383–401, 437–761, 865–875.

Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimispäiväkirja arvostellaan yleisellä asteikolla. Jos oppimispäiväkirja hylätään, annetaan opiskelijalle noin viikko aikaa täydentää suoritustaan. Oppimispäiväkirjassa opiskelijan tulisi osoittaa asioiden ymmärtämistä pelkän tiedon kirjoittamisen sijaan. Oppimispäiväkirjassa vastaukseksi ei riitä ainoastaan oma pohdinta. Kirjallisuutta tulee hyödyntää oppimispäiväkirjan laadinnassa, mutta myös esimerkiksi oikeuskäytäntöä tulisi käyttää tarpeen vaatiessa. Oppimispäiväkirjassa näihin viitataan oikeustieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä noudattaen. Viittaukset ajankohtaiseen keskusteluun aiheesta katsotaan ansioksi. Oppimispäiväkirja vastaa yhtä kolmasosaa kokonaisarvosanasta. Tentti arvostellaan yleisellä asteikolla.

Andra informationen på finska sidan.

Kirjatentti ja oppimispäiväkirja. Kyseessä ei ole lakikirjatentti. Kurssilla ei ole kontaktiopetusta. Oppimispäiväkirja palautetaan ennen tenttiä. Oppimispäiväkirjan pituus on 5 sivua (fontti 12, riviväli 1,5). Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin Moodle-sivulla.