Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.8.2017 kl. 12:00 - 6.9.2017 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
tors 14.9.2017
14:00 - 19:00

Beskrivning

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

Syventää opiskelijan tietoja työ- ja virkaehtosopimusoikeudesta. Opiskelija osaa jäsentää keskeisiä kollektiivisen työoikeuden kysymyksiä erilaisista näkökulmista.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) kansainvälinen näkökulma kollektiivisen työoikeuden keskeisiin kysymyksiin;
2) työ- ja virkaehtosopimusmääräysten oikeusvaikutukset;
3) työrauhavelvollisuus ja työtaisteluoikeus;
4) kollektiivisen työoikeuden ja perusoikeusajattelun suhde; ja
5) kansainvälinen ja kansallinen konserniyhteistoiminta.

1) Bruun, Niklas: The Autonomy of Collective Agreement, teoksessa The Best of Nikke, IPR University Centerin julkaisuja, 2010 (44 s.) (http://www.juridicum.su.se/stockholmcongress2002/bruun_english.pdf);

2) Ewing, Keith - Hendy, John: The Dramatic Implications of Demir and Baykara, Industrial Law Journal 2010 s. 2–51. (49 s.); Malmberg, Jonas – Siegeman, Tore: Industrial Actions and EU Economic Freedoms: The Autonomous Collective Bargaining Model Curtailed by the European Court of Justice (31 s.) (http://search.proquest.com/docview/220299785/fulltextPDF?accountid=11365);

3) Sarkko, Kaarlo: Työehtosopimuksen määräysten oikeusvaikutukset (1973), s. 51–207 (156 s.); Tiitinen, Kari-Pekka: Virkaehtosopimusoikeus (1983), s. 1–48 ja 144–239 (143 s.);

3) Sarkko, Kaarlo: Työrauhavelvollisuudesta (1969), s. 31–324 (293 s.); Suviranta, Antti: Työtaisteluoikeuden rajoittamisesta, teoksessa Orasmaa, Pekka: Työtuomioistuin 50 vuotta (1997), s. 215–231 (16 s.); Tiitinen, Kari-Pekka: Virkaehtosopimusoikeus (1983), s. 240–318 (78 s.);

4) Saloheimo, J.: Järjestöehto työ- ja virkaehtosopimuksissa (LM 6 /2012) (13 s.). Puumalainen, M.: Järjestöehdosta työ- ja virkaehtosopimuksissa (LM 2/2013) (6 s.) Viljanen, V-P. & Orasmaa, P.: Selvitys työ- ja virkaehtosopimusten sitovuuspiirin rajoittamiseen liittyvistä oikeudellisista ongelmista. TEM:n raportteja 32/2013 (21 s.) (https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/selvitys_tyo-_ja_virkaehtosopimusten_sitovuuspiirin_rajoittamiseen_liittyvista_oikeudellisista_ongelmista.98033.xhtml); ja

5) Liukkunen, Ulla: Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta (2013), s. 195–279. (84 s.)

Meddela i tilläggsuppgifter övriga tilläggsuppgifter som du annars anser behövliga.