Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
17.12.2018 kl. 12:00 - 6.1.2019 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att avlägga biämnesstudier vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier eller rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/valfria-juridiska-studier och https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Syventää opiskelijan tietoja työ- ja virkaehtosopimusoikeudesta. Opiskelija osaa jäsentää keskeisiä kollektiivisen työoikeuden kysymyksiä erilaisista näkökulmista.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) kansainvälinen näkökulma kollektiivisen työoikeuden keskeisiin kysymyksiin;
2) työ- ja virkaehtosopimusmääräysten oikeusvaikutukset;
3) työrauhavelvollisuus ja työtaisteluoikeus;
4) kollektiivisen työoikeuden ja perusoikeusajattelun suhde; ja
5) kansainvälinen ja kansallinen konserniyhteistoiminta.

1) Bruun, Niklas: The Autonomy of Collective Agreement, teoksessa The Best of Nikke, IPR University Centerin julkaisuja, 2010 (44 s.) (http://www.juridicum.su.se/stockholmcongress2002/bruun_english.pdf);

2) Ewing, Keith - Hendy, John: The Dramatic Implications of Demir and Baykara, Industrial Law Journal 2010 s. 2–51. (49 s.); Malmberg, Jonas – Siegeman, Tore: Industrial Actions and EU Economic Freedoms: The Autonomous Collective Bargaining Model Curtailed by the European Court of Justice (31 s.) (http://search.proquest.com/docview/220299785/fulltextPDF?accountid=11365);

3) Sarkko, Kaarlo: Työehtosopimuksen määräysten oikeusvaikutukset (1973), s. 51–207 (156 s.); Tiitinen, Kari-Pekka: Virkaehtosopimusoikeus (1983), s. 1–48 ja 144–239 (143 s.);

3) Sarkko, Kaarlo: Työrauhavelvollisuudesta (1969), s. 31–324 (293 s.); Suviranta, Antti: Työtaisteluoikeuden rajoittamisesta, teoksessa Orasmaa, Pekka: Työtuomioistuin 50 vuotta (1997), s. 215–231 (16 s.); Tiitinen, Kari-Pekka: Virkaehtosopimusoikeus (1983), s. 240–318 (78 s.);

4) Saloheimo, J.: Järjestöehto työ- ja virkaehtosopimuksissa (LM 6 /2012) (13 s.). Puumalainen, M.: Järjestöehdosta työ- ja virkaehtosopimuksissa (LM 2/2013) (6 s.) Viljanen, V-P. & Orasmaa, P.: Selvitys työ- ja virkaehtosopimusten sitovuuspiirin rajoittamiseen liittyvistä oikeudellisista ongelmista. TEM:n raportteja 32/2013 (21 s.) (https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/selvitys_tyo-_ja_virkaehtosopimusten_sitovuuspiirin_rajoittamiseen_liittyvista_oikeudellisista_ongelmista.98033.xhtml); ja

5) Liukkunen, Ulla: Yritystoiminnan muutokset ja yhteistoiminta (2013), s. 195–279. (84 s.)

Andra informationen på finska sidan.