Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 12:00 - 6.10.2019 kl. 23:59

Tidsschema

DatumTidPlats
ons 16.10.2019
15:00 - 20:00

Beskrivning

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att avlägga biämnesstudier vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier eller rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/valfria-juridiska-studier och https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Syventää opiskelijan tietoja työ- ja virkaehtosopimusoikeudesta. Opiskelija osaa jäsentää keskeisiä kollektiivisen työoikeuden kysymyksiä erilaisista näkökulmista.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) kansainvälinen näkökulma kollektiivisen työoikeuden keskeisiin kysymyksiin;
2) työ- ja virkaehtosopimusmääräysten oikeusvaikutukset;
3) työrauhavelvollisuus ja työtaisteluoikeus;
4) kollektiivisen työoikeuden ja perusoikeusajattelun suhde; ja
5) kansainvälinen ja kansallinen konserniyhteistoiminta.

HUOM. Muutos tutkintovaatimuksiin, koska kahta artikkeleista ei ole kirjastosta saatavilla.

16.10.2019 pidettävässä tentissä korvataan

artikkeli Sigeman – Malmberg sekä artikkeli Liukkunen, Ulla: Collective Bargaining in Labour Law Regimes - A Global Approach, artikkeli teoksessa Liukkunen, Ulla (toim.), Collective Bargaining in Labour Law Regimes - A Global Perspective

vähintään 5 sivun pituisella oppimispäiväkirjalla, joka tehdään artikkelista Etienne Pataut, Collective Agreements in Europe: European Social Dialogue and Contractual Autonomy sekä artikkelista Robbert H. van het Kaar, Workplace Representation in the EU teoksessa Basedow, J., Su C., Fornasier M. ja Liukkunen, U. (toim.) Employee Participation and Collective Bargaining in Europe and China (2016).

Oppimispäiväkirja toimitetaan viimeistään 24.10.2019 sähköpostiosoitteeseen ulla.liukkunen@helsinki.fi.

Andra informationen på finska sidan.