Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Allmän tent 4.11.2020 - 4.11.2020
Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentamen 15.6.2020 - 15.6.2020
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentamen 22.4.2020 - 22.4.2020
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentamen 19.2.2020 - 19.2.2020
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentamen 19.12.2019 - 19.12.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentamen 16.10.2019 - 16.10.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentamen 16.8.2019 - 16.8.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentamen 10.4.2019 - 10.4.2019
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentamen 15.6.2018 - 15.6.2018
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentamen 16.2.2018 - 16.2.2018
Urheiluoikeuden jatko-osa 5 Cr Tentamen 20.10.2017 - 20.10.2017

Målgrupp

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att avlägga biämnesstudier vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier eller rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/valfria-juridiska-studier och https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Tidigare studier eller kunskaper

Urheiluoikeuden yleinen osa

Kunskapsmål

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa syvällisesti analysoida eräitä urheiluoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä ja kertoa urheiluoikeudellisen tutkimuksen erilaisista lähestymistavoista.

Timing

Lukuvuoden aikana urheiluoikeuden tenttipäivinä (tentti)

Innehåll

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) urheilun organisointi;
2) dopingrikokset;
3) urheilijan oikeusasema ja perusoikeudet; ja
4) urheilun kaupallistaminen.

Studiematerial

1) Norros, Olli: Urheiluliigan organisointi (2011) (277 s.);

2) Kinnunen, Essi: Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä (2012) (279 s.);

3) Anderson, Jack: Modern Sports Law (2010) (363 s.); ja

4) Pijetlovic, Katarina: EU Sports Law and Breakaway Leagues in Football (2015). (n. 300 s.)

Bedömningsmetoder och kriterier

Yleinen asteikko

Mer information

Andra informationen på finska sidan.

Studieavsnittets form

Perinteinen kirjatentti, jolla mitataan kykyä laajan aineiston hallintaan.