Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
1.5.2020 kl. 12:00 - 31.5.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att avlägga biämnesstudier vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier eller rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/valfria-juridiska-studier och https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Urheiluoikeuden yleinen osa

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa syvällisesti analysoida eräitä urheiluoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä ja kertoa urheiluoikeudellisen tutkimuksen erilaisista lähestymistavoista.

Lukuvuoden 2019-20 aikana urheiluoikeuden tenttipäivinä (tentti)

Koronavirus-tilanteen vuoksi tentti 22.4.20 ja tarvittaessa 15.6.20 korvataan esseetehtävinä, jotka suoritetaan etänä.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) urheilun organisointi;
2) dopingrikokset;
3) urheilijan oikeusasema ja perusoikeudet; ja
4) urheilun kaupallistaminen.

Koronavirus-tilanteen vuoksi tentti 22.4.20 ja tarvittaessa 15.6.20 korvataan esseetehtävinä, jotka suoritetaan etänä.

1) Norros, Olli: Urheiluliigan organisointi (2011) (277 s.);

2) Kinnunen, Essi: Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä (2012) (279 s.);

3) Lewis, Adam – Taylor, Jonathan: Sport: Law and Practice, 3rd Edition (2014), s. 1035–1089, 1479–1563 ja 1683–1806 (ei alaviitteitä); ja

4) Pijetlovic, Katarina: EU Sports Law and Breakaway Leagues in Football (2015). (n. 300 s.)

Andra informationen på finska sidan.

Perinteinen kirjatentti, jolla mitataan kykyä laajan aineiston hallintaan.

Urheiluoikeuden professori Antti Aine