Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
13.8.2019 kl. 12:00 - 27.8.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 3.9.2019
12:15 - 13:45
mån 16.9.2019
14:15 - 15:45
tis 17.9.2019
12:15 - 13:45
ons 18.9.2019
12:15 - 13:45
tors 19.9.2019
08:15 - 09:45
fre 20.9.2019
12:15 - 13:45
mån 23.9.2019
14:15 - 15:45
tis 24.9.2019
12:15 - 13:45
ons 25.9.2019
12:15 - 13:45
tors 26.9.2019
08:15 - 09:45
fre 27.9.2019
12:15 - 13:45
ons 2.10.2019
12:00 - 14:00
ons 9.10.2019
12:00 - 14:00

Beskrivning

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att avlägga biämnesstudier vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier eller rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/valfria-juridiska-studier och https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-Y214 Perhe- ja jäämistöoikeus/20014 Perhe- ja jäämistöoikeuden pakolliset aineopinnot

Aineopinnoissa hankittujen aviovarallisuusoikeuden alaan kuuluvien tietojen ja taitojen syventäminen siten, että opiskelija saa valmiudet toimia avioliitto-oikeudellista erityisosaamista edellyttävissä vaativissa lakimiestehtävissä, kuten pesänjakajana ja puolison avustajana ositusriidassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee aviovarallisuusoikeuden yleiset opit ja osaa itse hankkia aihetta koskevaa normitietoa sekä arvioida kriittisesti oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä esitettyjä käsityksiä.

Luentokuulustelu: ke 2.10.

Uusintakuulustelu: ke 9.10.

Luentokuulusteluun on luettava luentoaineiston ohella teoksesta Lohi, Tapani: Aviovarallisuusoikeus (2016) s. 101–202, 679–695 ja 717–758.

Luentokuulustelussa saa käyttää lakikirjaa ja muuta säädösaineistoa sekä laskinta.

Lukuvuosina 2017–2018 ja 2019–2020 pidettävän seminaarimuotoisen kurssin arvostelussa otetaan huomioon sekä kurssin aikana pidetty suullinen esitys että loppukuulustelu. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota käsillä olevan ongelman paikantamiseen, tehtävän kannalta relevanttien säännösten soveltamiseen, argumentaation tasoon ja vastauksen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen. Lukuvuonna 2018–2019 pidettävä kirjallinen kuulustelu koostuu oikeustapauksista tai muista tiedon soveltamista edellyttävistä tehtävistä. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota tarkasteltavana olevan ongelman paikantamiseen, tehtävän kannalta relevanttien säännösten soveltamiseen, argumentaation tasoon ja vastauksen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.

Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojakso toteutetaan joka toisena lukuvuotena seminaarimuotoisena kurssina ja joka toisena lukuvuotena kirjallisena kuulusteluna. Lukuvuosina 2017–2018 ja 2019–2020 opintojakso järjestetään seminaarimuotoisena kurssina. Opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista luento-opetukseen, kurssitehtävän tekemistä, sen suullista esittämistä sekä luentokuulustelun hyväksyttävää suorittamista. Kurssitehtävänä on opettajan ilmoittaman korkeimman oikeuden ratkaisun tai vastaavan juridisen tekstin analysointi. Loppukuulusteluun tulee lukea luentoaineoston lisäksi noin 150 sivua opettajan osoittamaa kirjallisuutta.