Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.12.2019 kl. 12:00 - 19.4.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att avlägga biämnesstudier vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier eller rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/valfria-juridiska-studier och https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

ON-Y214 Perhe- ja jäämistöoikeus/20014 Perhe- ja jäämistöoikeuden pakolliset aineopinnot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on hankkinut hyvän perehtyneisyyden lapsioikeuden sisältöön ja metodisiin ja menettelyllisiin kysymyksiin. Hän on syventänyt pakollisissa opinnoissa hankkimiaan tietoja lapsen oikeudellisesta asemasta perhepiirissä, lastensuojelussa ja erilaisissa tuomioistuinmenettelyissä sekä oppinut ymmärtämään siihen liittyviä perusoikeusongelmia.

Tentti 29.4. järjestetään sähköpostitse palautettavilla tenttikirjallisuuteen perustuvilla esseillä. Tästä annetaan tarkemmat ohjeet tenttiin ilmoittautuneille opiskelijoille heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kurssin aineellinen sisältö käsittää seuraavat osa-alueet:

1) lapsen perheoikeudellinen asema;

2) lastensuojelu;

3) lapsen perusoikeudet;

4) lapsen asema tuomioistuinprosesseissa; ja

5) lapsen asema rajat ylittävissä tilanteissa.

Tentti 29.4. järjestetään sähköpostitse palautettavilla tenttikirjallisuuteen perustuvilla esseillä. Tästä annetaan tarkemmat ohjeet tenttiin ilmoittautuneille opiskelijoille heti ilmoittautumisajan päätyttyä.

1) Hakalehto, S., Lapsioikeuden perusteet (2018), s. 1–112, 144–240 ja 382–427;

2) Helin, Markku: Isyyslaki (2016) s. 1–236;

3) Tolonen, H., Lapsi, perhe ja tuomioistuin (2015) s. 55–156 ja 233–281;

4) Linnanmäki, K.: Lapsen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa (2019) s. 158–228; ja

5) Helin, M., Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus (2013), s. 313–466.

Huom! Kesätenttiin 16.8.2019 luetaan vielä vanhojen 2018-19 lukuvuoden mukaisten vaatimusten mukaisesti:

1) Aaltonen, Anna-Kaisa: Lapsioikeus ja lapsen oikeus tuomioistuimissa (2009), s. 15–274, 293–300 ja 316–345;

2) Helin, Markku: Isyyslaki (2016) s. 1–236;

3) Helin, Markku: Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus (2013), s. 313–424; ja

4) Hakalehto-Wainio, Suvianna – Nieminen, Liisa (toim.): Lapsioikeus murroksessa (2013) s. 17–52 ja 89–182.

Kirjallinen kuulustelu koostuu oikeustapauksista tai muista tiedon soveltamista edellyttävistä tehtävistä sekä esseekysymyksistä. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota tarkasteltavan ongelman paikantamiseen, tehtävän kannalta relevanttien säännösten soveltamiseen, argumentaation tasoon ja vastauksen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.

Andra informationen på finska sidan.

Kirjallinen kuulustelu, jossa saa käyttää lakikirjaa ja muuta säädösaineistoa.

Kuulustelut järjestetään perhe- ja jäämistöoikeuden pakollisten aineopintojen tenttipäivinä lukuvuoden aikana.