Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
10.12.2019 kl. 12:00 - 7.4.2020 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Studieperioden ingår i de valfria studierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och inom utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen och är valfri för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen eller finska juris magisterexamen.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie, i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen, i utbildningsprogrammet för doktorandexamen i juridik, i utbildningsprogrammet för magisterexamen i internationell affärsjuridik eller i MICL-programmet. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du är en utbytesstudent vid Juridiska fakulteten.

Käytännön taitojen hankkiminen lakimiestehtäviin yhdistys- ja säätiötoiminnassa.

Periodi I-II (seminaarikurssi)

Yleisen velvoiteoikeuden tenttipäivinä lukuvuoden 2019-20 aikana (tentti)

Luennot, harjoitustyö ja kirjallinen kuulustelu, jossa tentitään erikseen osoitetulla tavalla luennoilla ja oheiskirjallisuudessa läpikäytyä materiaalia.

1) Halila, Heikki – Tarasti, Lauri: Yhdistysoikeus, 5. painos (2017);

2) Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta: Säätiön hyvä hallinto (2016).

Andra informationen på finska sidan.