Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
11.2.2020 kl. 12:00 - 20.4.2020 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 27.4.2020
10:15 - 11:45

Beskrivning

Studieperioden ingår i de obligatoriska ämnestudierna inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie och är obligatorisk för alla studenter som avlägger rättsnotarieexamen och har inlett sina studier 1.8.2017 eller 1.8.2018 eller har övergått till det nya utbildningsprogrammet. Studenter som inleder sina studier 1.8.2019 anställer motsvarande delen inom kursen ON-111 Grunderna i juridiska tänkandet samt akademiska skrivandet.

Du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har examensrätt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie eller i utbildningsprogrammet för den finska juris magisterexamen. Därtill du kan anmäla dig till den här studieperioden om du har rätt att avlägga biämnesstudier vid Juridiska fakulteten eller om du har rätt att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten.

Du måste ansöka rätten att genomföra studieavsnitt vid Juridiska fakulteten som biämnesstudier eller rätten att genomföra fristående studier vid Juridiska fakulteten separat här: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/valfria-juridiska-studier och https://www.helsinki.fi/fi/oikeustieteellinen-tiedekunta/opiskelijaksi/hae-oikeustieteelliseen.

Oikeudellisen argumentaation ja tutkimusetiikan opintojakson suoritettuaan opiskelija

1) ymmärtää lainopillisen argumentaation roolia osana tieteellistä argumentaatiota ja oikeustieteen menetelmiä käytännön tutkimustyön näkökulmasta;

2) osaa tulkita tieteellisen tekstin kysymyksenasettelua sekä tekstin monitasoisuutta ja rakentumista;

3) osaa valita ja hyödyntää lähteitä;

4) ymmärtää mitä viittaaminen merkitsee ja miten viittaus tehdään; ja

5) on perehtynyt tutkimusetiikan perusteisiin.

Det rekommenderas att kursen genomförs under vårterminen det första studieåret.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet:

1) Oikeuslähteet ja lainopillinen argumentaatio;

2) Mitä oikeustieteen metodeista pitäisi tietää?;

3) Oikeustiede ja viittaamisen etiikka; ja

4) Oikeustiede ja tutkimusetiikka.

Kurssilla on läsnäolovaatimus, jonka täyttääkseen opiskelijan tulee olla läsnä aloitusluennolla.

Kimmo Nuotio: Oikeustiede ja viittaamisen etiikka, Niin et Näin. Filosofinen aikakauslehti. Numero 45. Kesä 2/2005, s. 115–123.

Muu kirjallisuus tarkentuu myöhemmin.

Suoritus koostuu luennosta, pienryhmätyöskentelystä, harjoitustehtävistä ja oppimispäiväkirjasta.

Godkänd-Underkänd

Päivitys 27.3.2020: Alkuluento 27.4.2020 järjestetään etänä.

Suoritus koostuu aloitusluennosta, Moodleen palautettavista harjoitustehtävistä (3 kpl), pienryhmätyöskentelystä ja oppimispäiväkirjasta.

Pienryhmään kuuluu kolme-neljä opiskelijaa. Tehtävien ohjeistukset ovat luettavissa Moodlesta tarkemmin ilmoitettavina päivinä. Tehtävien luonne ja toteutustapa voivat vaihdella.

Kurssin lopuksi jokainen opiskelija palauttaa Moodleen ohjeiden mukaan laaditun oppimispäiväkirjan. Oppimispäiväkirjassa raportoidaan työskentely kurssin aikana. Jos joku opiskelija on estynyt osallistumasta pienryhmätyöskentelyyn, hän laatii oppimispäiväkirjan itse ja raportoi siinä työskentelynsä teeman parissa. Vain yhden osatehtävän voi korvata itsenäisellä työskentelyllä pienryhmän ulkopuolella.