Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
30.1.2019 kl. 12:00 - 16.2.2019 kl. 23:59
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 21.2.2019
14:15 - 17:45
mån 1.4.2019
14:15 - 17:45
tis 2.4.2019
14:15 - 17:45
ons 3.4.2019
14:15 - 17:45
tors 4.4.2019
14:15 - 17:45

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa osakeyhtiön rahoitukseen liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet;
  • osaa arvioida kriittisesti yhtiön rahoituksen sääntelyn taustalla olevia ongelmia ja oletuksia; ja
  • hallitsee oikeustieteellisen kirjoittamisen ja oikeudellisen argumentaation perusteet.

Seminaari keskittyy modernin osakeyhtiöoikeuden johtaviin, erityisesti yhtiön rahoitusta koskeviin periaatteisiin sekä yhtiön rahoituksen sääntelyn taustalla oleviin ongelmiin ja oletuksiin.

Suorituksen sisältö:

a) osallistuminen alkukokoukseen (lyhyt johdantoluento ja kirjallisten seminaaritöiden aiheiden jako);
b) seminaarityön laatiminen itsenäisesti;
c) seminaarityön suullinen esittäminen ja toisen opiskelijan seminaarityön suullinen opponointi; ja
d) osallistuminen seminaari-istuntoihin.

Kurssilla on yhteensä viisi opetuskertaa: alkukokous 4 t + 4 seminaari-istuntoa x 4 t (yht. 20 t).

Osallistuminen alkukokoukseen on edellytys seminaaripaikan vastaanottamiselle. Osallistujien odotetaan perehtyvän kussakin seminaari-istunnossa esitettäviin töihin sekä valmistautuvan keskustelemaan niistä.

Kurssin osallistujille ilmoitetaan erikseen seminaarityön laatimista tukevaa yhtiö- ja rahoitusoikeudellista kirjallisuutta.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seminaarissa voi suorittaa ON-lopputyön (6/10 op) tai tieteellisen kirjoittamisen perusteet työn (5 op). Opiskelija saa kirjoittaa työnsä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tässä seminaarissa voit suorittaa joko Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin (5 op) tai ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.

Suositeltavat edeltävät opinnot: Yhtiö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeus (ON-T214), etenkin ON-lopputyön tekijät.