Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
16.3.2019 kl. 12:00 - 4.4.2019 kl. 09:15

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 15.4.2019
12:15 - 15:45
mån 29.4.2019
14:15 - 17:45
tis 21.5.2019
12:15 - 15:45
ons 22.5.2019
12:15 - 15:45
tors 23.5.2019
12:15 - 15:45
fre 24.5.2019
12:15 - 15:45

Beskrivning

Seminaarin tavoitteena on kehittää erityisesti opiskelijoiden kirjallista ilmaisukykyä, oikeudellista argumentointitaitoa sekä kykyä etsiä ja analysoida oikeudellista lähdeaineistoa. Lisäksi seminaarin tavoitteena on parantaa osallistujien kuluttajaoikeuden tuntemusta. Seminaarissa tarkastellaan ajankohtaisia kuluttajaoikeudellisia kysymyksiä opiskelijoiden laatimien kirjallisten seminaaritöiden pohjalta. Yhdistelmäseminaari on tarkoitettu sekä Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaaria (5 op) että ON-lopputyötään (6/10 op) tekeville opiskelijoille.

Seminaarin ensimmäinen kokoontuminen on 15.4.2019 klo 12–16. Kaikkien osallistujien tulee tällöin olla paikalla. Tilaisuudessa pohjustetaan seminaarityön tekeminen sekä jaetaan seminaaritöiden aiheet.

Pakollinen välitapaaminen ma 29.4.2019 klo 14-18, jolloin käydään läpi kunkin työn dispositio (= luonnos sisällysluetteloksi) sekä luonnos seminaarityön ensimmäiseksi luvuksi. Kaikkien osallistujien tulee olla paikalla välitapaamisessa.

Seminaaritöiden purkujakso on ma–pe 20–24.5.2019 klo 12–16. Purkujaksolla jokainen seminaarilainen esittelee suullisesti oman seminaarityönsä. Opponointi tapahtuu kirjallisesti valmista lomaketta käyttäen. Purkujakson tapaamiset ovat pakollisia, mutta yhdeltä purkukerralta voi olla pois.

Seminaarityöt, sen esitys ja opponointi arvostellaan yhteisarvosanalla asteikolla 1–5. Kaikki työt arvioidaan käyttäen ON-lopputyön arviointilomaketta.

Seminaariin otetaan enintään 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seminaariin osallistuminen edellyttää, että kuluttajaoikeuden pakolliset aineopinnot on suoritettu. Ilmoittautuneiden opiskelijoiden opinnot tarkistetaan ennen seminaariin hyväksymistä. Opintosuoritusrekisteristä tulee löytyä joko 20012C Kuluttajaoikeus tai uusi ON-P212 Immateriaalioikeus ja kuluttajaoikeus -kurssin osalta vähintään kuluttajaoikeuden suoritukset (ON-P212AK + ON-P212KK + ON-P212TK tai vastaavat).

Tässä seminaarissa voit suorittaa joko Tieteellisen kirjoittamisen perusteet -seminaarin (5 op) tai ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.