Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
18.8.2019 kl. 12:00 - 10.9.2019 kl. 23:59

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 17.9.2019
16:15 - 19:45
tis 15.10.2019
16:15 - 19:45
ons 16.10.2019
16:15 - 19:45
mån 18.11.2019
16:15 - 19:45
tis 19.11.2019
16:15 - 19:45
ons 20.11.2019
16:15 - 19:45
tors 21.11.2019
16:15 - 19:45

Beskrivning

Sisältö Aktiivinen osallistuminen seminaariin, joka koostuu alkukokouksesta, välitapaamisesta ja purkujaksosta, lopputyön tekeminen ja opponointi. ON-lopputyön voi tehdä sekä sopimusoikeuden yleisestä osasta että sopimustyypeistä.

Opiskelija saa kirjoittaa työnsä suomeksi tai ruotsiksi.

ON-lopputyö arvostellaan asteikolla 0–5 kiinnittäen kokonaisarvioinnissa erityistä huomiota tehtävänasetteluun ja aiheen rajaukseen, rakenteen selkeyteen ja systemaattisuuteen, lähteiden käyttöön, argumentointiin ja päätelmien johdonmukaisuuteen sekä esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Seminaarin kokonaisarvosanasta 80 prosenttia muodostuu seminaarityön arvostelusta ja 20 prosenttia seminaarityötä koskevan suullisen esityksen, opponoinnin ja seminaariosallistumisen arvostelusta.

Seminaariin valitaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli seminaarin ilmoittautumisen päätyttyä et voikaan ottaa seminaaripaikkaa vastaan, ota yhteyttä seminaarin pitäjään, jotta paikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

Tässä seminaarissa voit suorittaa ON-lopputyöseminaarin. Opintonsa 1.8.2017 jälkeen aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kuuden opintopisteen laajuisena. Opintonsa ennen 1.8.2017 aloittaneet suorittavat ON-lopputyöseminaarin kymmenen opintopisteen laajuisena. Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa.