Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
14.4.2021 kl. 10:00 - 14.5.2021 kl. 23:59

Tidsschema

Beskrivning

Moodle-förhör kl. 16.30-19.30

Länken till förhöret hittar man genom att logga in på Mina Studier-sidan (https://studies.helsinki.fi/minastudier) och sedan klicka på förhörets namn. Inloggningen till förhörets Moodle-plattform öppnas senast 24 timmar innan förhöret börjar.

  • Anmäl dig till den allmänna tentamen senast 14.5.2021. Anmälningen kan annulleras i WebOodi medan anmälningstiden pågår.
  • Om du behöver specialarrangemang i tentamen ska du informera studentservicen per e-post på adressen specialneeds@helsinki.fi minst 10 dagar före tentamenstillfället.