Undervisning vid öppna universitet

Tips för bläddring av studieutbudet

- Om du vill se svenska utbudet, avgränsa sökresultat enligt undervisningsspråk.
- Studieavsnitt och -helheter kan även hittas under Studier
- Studieutbudet enligt anmälningstiden (fi) och vid samarbetsinstitut.
- Vi utvecklar tjänsten på basis av användarfeedback: du kan ge feedback via Feedback-knappen i nedre högra hörnet.

Utbildningsprogram

Om du vill se hela utbudet, lämna sökfältet tomt.
Välj det här, om du vill bara se studier som har inletts.
Välj det här, om du vill se studier som kan inledas flexibelt.
Kursen ger en introduktion till vetenskapsområdets grunder.