Undervisning vid öppna universitet

Tips för bläddring av studieutbudet

- Om du vill se svenska utbudet, avgränsa sökresultat enligt undervisningsspråk.
- Studieavsnitt och -helheter kan även hittas under Studier
- Studieutbudet enligt anmälningstiden (fi) och vid samarbetsinstitut.
- Vi utvecklar tjänsten på basis av användarfeedback: du kan ge feedback via Feedback-knappen i nedre högra hörnet.

Utbildningsprogram

Om du vill se hela utbudet, lämna sökfältet tomt.
Välj det här, om du också vill se studier som har inletts och som kan inledas flexibelt.