Surullinen koululainen

Erityispedagogiikka tutkii koulutusta, perhettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja vaativien ryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on myös löytää keinoja tukea oppijaa yksilöllisesti eri kehityshaasteissa.

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pedagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun tavanomaiset tavat toimia eivät riitä. Erityispedagogiikan opinnot sopivat varhaiskasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, vammaistyössä mukana oleville sekä hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville.

Katso uusien, syksystä 2016 voimaan tulevien tutkintovaatimusten mukainen erityispedagogiikan opintotarjonta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjontaan sisältyy sekä perusopinnot että aineopinnot. Aineopintoihin voi osallistua, kun on suorittanut perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla 3. Aineopinnot on jaettu kahteen osaan. Ensin suoritetaan sisältöopinnot ja sen jälkeen menetelmäopinnot. Sisältöopinnoissa opiskelija valitsee saman nimisistä opintojaksoista työtavan 1 tai työtavan 2.

Perusopinnot voi suorittaa lähi-, verkko- ja monimuoto-opintoina. Aineopintojen sisältöopinnot voi suorittaa lähi- tai verkko-opintoina. Aineopintojen menetelmäopinnot toteutetaan lähiopintoina.

Grundstudier i specialpedagogik, 25 sp

Grundkurs i specialpedagogik, 6 sp

Inlärningens utmaningar, 6 sp

Marginalisering, 5 sp

Behov av specialpedagogiskt stöd, 5 sp

Introduktion till pedagogisk forskning, 3 sp

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot), 17-19 op

Ämnestudier i specialpedagogik (biämne), 35-37 sp

Neurokognitiv bakgrund i inlärning I, 4 sp

Dyslexi, arbettssätt 1, 5-7 sp

Dyslexi, arbettssätt 2, 5-7 sp

Matematik, arbettssätt 1, 3-5 sp

Matematik, arbettssätt 2, 3 sp

Beteendets utmaningar, arbettssätt 1, 5 sp

Beteendets utmaningar, arbettssätt 2, 3 sp

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot), 18 op

Ämnestudier i specialpedagogik (biämne), 35-37 sp

Kvantitativa forskningsmetoder, 4 sp

Kvalitativa forskningsmetoder, 3 sp

Erityispedagogiikan perusteet, 3 sp

Proseminararbete (inkl. seminarium), 8 sp

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Paula Taival, koulutusasiantuntija
Kysy perusopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy aineopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy aineopintojen menetelmäkurssien ja seminaarin opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Juhani E. Lehto, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Sai Väyrynen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä