Opinnot Avoimessa yliopistossa

Luokanopettajan opintoihin suuntautuneet kasvatustieteen perusopinnot (25 op) toteutetaan lähiopetuksena.

Kasvatustieteen perusopinnot lukuvuosi 2016-2017

Pedagogik, grundstudier, 25 sp

Didaktik, 2-5 sp

Utvecklings- och inlärningspsykologi, 5 sp

Uppfostringens sociala, historiska och filosofiska grunder, föreläsningar och tentamen, 5 sp

Evaluering och etik av lärning och lärande, 5 sp

Vetenskapliga grunder i forskning om lärande och lärning, 5 sp

Kasvatustieteen perusopinnot lukuvuosi 2015-2016

Pedagogik, grundstudier, 25 sp

Introduktion till pedagogiken, 3 sp

Didaktik, 2-7 sp

Uppfostringens sociala, historiska och filosofiska grunder, föreläsningar och tentamen, 3-5 sp

Uppfostringens sociala, historiska och filosofiska grunder, grupper, 1-5 sp

Utveckling, uppväxt och lärande, 5 sp

Introduktion till pedagogisk forskning, 3 sp

Evaluering och etik av lärning och lärande, 3 sp

Valinnaisia opintoja

Yhteiskuntaopin didaktiikka, 3 sp

Studia Paedagogica, 5 sp

Kasvatustieteen aineopintoja

Kvantitativa forskningsmetoder, 4 sp

Kvalitativa forskningsmetoder, 3 sp

Forskningsmetoder I, 5 sp

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista