Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopinnot 25 op opiskellaan useimmiten yhden lukuvuoden aikana, mutta halutessaan voi kulkea omaa yksilöllistä opintopolkua ja eri opintomuotoja yhdistellen. Voit valita vaihtoehtoisista suoritustavoista; verkko-  tai lähiopinnot, verkkotentti tai essee. Perusopinnot on mahdollista opiskella myös kokonaan etäopintoina. Suoritustapavalinta tehdään ilmoittautumisen jälkeen perusopintokokonaisuuden Moodlessa. Valittua suoritustapaa saa tarvittaessa vaihtaa.

Aineopinnot 35 op voi aloittaa, kun on suorittanut perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3 eikä perusopintojen suorittamisesta ole kulunut 10 vuotta. Valnnaisiin sisältöopintoihin voi ilmoittautua, vaikka perusopintoja ei ole suoritettu. Suurimmalla osalla jaksoista voit myös valita vaihtoehtoisista kurssin suoritustavoista: osallistua luennoille Helsingin keskustassa, suorittaa verkossa, kirjallisena tehtävänä tai tenttinä.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot, 25 op

Grundstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), 25 sp

Inställd

P 1. Introduktion till allmän och vuxenpedagogik, 5 sp

Inställd

P 2. Bildning, samhälle och kultur, 5 sp

Inställd

P 3. Undervisningens och lärandets grunder, 5 sp

Inställd

P 4. Lärande och expertis i arbetslivet, organisationer och nätverk, 5 sp

Inställd

P 5. Orientering till pedagogisk forskning, 5 sp

Inställd

Perusopinnot aloitettu ennen 1.8.2016 (ks. siirtymäsäännökset)

P 6. Fostran, utbildning och utveckling i ett livsperspektiv, 5 sp

Inställd

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot, 35 op

Ämnesstudier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), biämne, 35 sp

Orientaatio, 0 sp

A1. Yhteiset sisältöopinnot

A 1.1. Utbildningssociologi, 5 sp

A 1.2. Lärandeforskningens klassiker, 5 sp

A 1.3. Kompetensutveckling i arbetslivet, 5 sp

A2. Valinnaiset sisältöopinnot (valitaan kaksi)

A 2.2. Utvecklingslinjer i utbildningspolitik och -ekonomi, 5 sp

A 2.3. Inlärnings- och motivationspsykologi, 5 sp

A 2.5. Utvecklande arbetsforskning, 5 sp

A3. Tutkimusmenetelmäopinnot

A 3.2. Kvalitativ forskningsansats I, 6 sp

A 5. Seminararbete och seminarium för biämnesstuderande, 4 sp

Valinnaisia opintoja

Studia Paedagogica, 5 sp

Kesytä keskeytyneet kasvatustieteiden opinnot

Läs mera

Aineopintoihin ilman alkukuulustelua

Läs mera
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Matti Laitinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Taina Lehtinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Pirkko Raudaskoski, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Tiina Renko, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Erja Rusanen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä