Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opetus alkaa syksyllä 2015 ja järjestetään yhteisopetuksena matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa. Keväällä järjestettävän Logiikka I (5 +5 op) -jakson ja kesällä 2016 järjestettävien Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II - jaksojen tiedot julkaistaan myöhemmin. Lisäksi perusopintokokonaisuuteen voi sisällyttää tilastotieteen kurssit Tilastollinen päättely I (5 op) ja Todennäköisyyslaskenta I (5 op).

Grundstudier i matematik, 25 sp

Inledning till matematik, 5 sp

Inledning till universitetsmatematik, 5 sp

Linjär algebra och matrisräkning I, 5 sp

Linjär algebra och matrisräkning II, 5 sp

Logik I, 10 sp

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista