Lakikirjat. Kuva: HY, Ari Aalto

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT OIKEUSTIETEEN OPINNOISTA TÄÄLTÄ

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa oikeustieteen opinnot koostuvat pääosin oikeustieteellisen tiedekunnan pakollisista aineopinnoista. Luentokurssi on aina osa opintojakson suoritusta. Painopiste on kuitenkin itsenäisessä kirjallisuuteen ja lainsäädäntöön perehtymisessä.

Ennen aineopintokursseille osallistumista Avoimen yliopiston opiskelijoiden tulee suorittaa Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso, joka on Avoimen yliopiston oma opintojakso, eikä vastaavaa jaksoa sisälly Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksiin.

Avoimen yliopiston oikeustieteellisten opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Europarätt, 6 sp

Förvaltningsrätt, 10 sp

Introduktion till juridiken, 3 sp

Praktiska färdigheter: Kurs i skriftlig juridisk framställning, 3 sp

Rättshistoria, 5 sp

Seminarium i rättshistoria, 5 sp

Rättsteori, 6 sp

Familje- och kvarlåtenskapsrätt, 6 sp

Arbetsrätt, 6 sp

Statsförfattningsrätt, 5 sp

Litteraturtentamen i statsförfattningsrätt, 3 sp

Introduktionskurs i privaträtt, 3 sp

Grundläggande färdigheter i vetenskapligt skrivande och informationsanskaffning, 2 sp

Monitieteinen ympäristöoikeus, 5 sp

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista