– Kiinnostavinta sosiaalipsykologiassa on että sen kautta voi tarkastella hyvin monia arkielämän ilmiöitä, sanovat monet sosiaalipsykologian opiskelijat.

Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistemme kanssa ja toimimme erilaisten ryhmien, kuten organisaatioiden, yhteiskuntien ja kulttuuriryhmien jäseninä. Sosiaalipsykologia tutkiikin vuorovaikutusta ryhmien sisällä sekä yksilöiden ja ryhmien välillä. Esimerkiksi asenteet, identiteetit, arvot, sosialisaatio, päätöksenteko, emootiot, ryhmäprosessit ja ryhmien väliset suhteet kuuluvat klassisiin sosiaalipsykologisiin tutkimuskohteisiin.

Sosiaalipsykologian opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassa on sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Perusopinnot voi opiskella lähi- tai verkko-opintoina sekä näitä yhdistellen. Aineopinnot ovat lähiopetuspainotteisia. Kuuntele tallenne Orientaatio sosiaalipsykologian opintoihin.

Opintotarjonnassa on myös yhteiskuntatieteiden perusopinnot (sosiaalipsykologia) (25 op). Yhteiskuntatieteiden perusopinnot on osa valtiotieteellisen tiedekunnan kandidaatintutkintoa kaikissa tiedekunnan oppiaineissa. Avoimessa yliopistossa opintoja voivat suorittaa kaikki niistä kiinnostuneet. Yhteiskuntatieteiden perusopinnot ja sivuaineen perusopinnot oppiaineittain (pdf).

SP010 Grundkurs i socialpsykologi, 5 sp

Inställd

SP020 Socialpsykologin i Finland, 5 sp

Inställd

SP022 Attityder och fördomar, 5 sp

Inställd

SP021 Verklightens sociala konstruktion och moralpsykologi, 5 sp

Inställd

SP023 Teoretisk-metodologiska grunder i socialpsykologi, 5 sp

Inställd
Inställd
Inställd

SP024 Sosiaalinen kognitio, itsesäätely ja käyttäytymisen muutos, 5 sp

Inställd

SP025 Social identitet och interaktion i och mellan grupper, 5 sp

SP026 Moral, värden och rättvisa, 5 sp

SP027 Sociala representationer och social konstruktion av verkligheten, 5 sp

SP029 Valfria kandidatstudier i socialpsykologi, 15 sp

Inställd
Inställd
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista