TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. LÖYDÄT TIEDOT AJANTASAISISTA TAIDEHISTORIAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

 

(Tältä sivulta löydät vanhojen tutkintorakenteiden mukaiset opinnot.)

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Täydennä opintojasi Taidehistorian valinnaisilla opinnoilla (TTA250), jos olet suorittanut Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja toista opintokokonaisuutta varten.

Johdatus taidehistorian opintoihin -opintojakso on tarkoitettu Taidehistorian perus- tai aineopintoihin tähtääville opiskelijoille. Jakso on pakollinen (3 op) aineopinnot aloittaville ja suositeltava (2 op) perusopintoja opiskeleville. Jakso on  Avoimen yliopiston oma opintojakso, eikä vastaavaa suoritusta ole Helsingin yliopiston tutkintovaatimuksissa. Opintojaksoa ei huomioida väylähaussa.

Grundstudier i konsthistoria (TTA100E), 25 sp

Inställd
Inställd

Johdatus taidehistorian opintoihin, 2-3 sp

Grundkurs i kulturarvstudier, 5 sp

Grundkurs i konsthistoria I (TTA110), 5 sp

Inställd
Inställd
Inställd

Grundkurs i konsthistoria II (TTA120), 5 sp

Inställd
Inställd
Inställd

Grundkurs i konsthistoria III (TTA130), 5 sp

Inställd
Inställd
Inställd

Föremål, lokaler och källor inom kulturarv, 5 sp

Inställd

Konsthistorians valbara studier (TTA250), 5-10 sp

Inställd
Inställd

Konsthistoria, ämnesstudier för biämnesstuderande (TTA200S), 35 sp

Kulturarvteorier, 5 sp

Arbetslivsfärdigheterna, 5 sp

Valfria tematiska studier, 5 sp

Inställd
Inställd

Praktikum i konsthistoria I (TTA210), 5 sp

Praktikum i konsthistoria II (TTA220), 5 sp

Konsthistorians historia (TTA290), 5 sp

Konsthistoriska inriktningar, 5 sp

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta