Opinnot Avoimessa yliopistossa

Uskontotieteen perusopintoja

Religionsvetenskapens grunder HUM (USH111), 4 sp

Religiös mångfald (USH140), 5 sp

Religiös erfarenhet (USH120), 5 sp

De religiösa traditionerna i världen HUM (USH112), 6 sp

Folklig och populär religion (USH130), 5 sp

Uskontotieteen aineopintoja

De historiska religionerna (USH254), 2-9 sp

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista