Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opinnot koostuvat 25 opintopisteen laajuisista perusopinnoista ja 35 opintopisteen laajuisista, sivuaineopiskelijoiden tutkintovaatimusten mukaisista aineopinnoista. Aineopinnot järjestetään ainoastaan politiiikan tutkimuksen linjalta lukuvuonna 2016-2017 ja kesällä 2017.
Aineopintokokonaisuuden suorittamiseksi sinun tulee suorittaa seuraavat jaksot:
Kaikille pakolliset:
A790Y110 Poliittisen ajattelun perusteet (5 op) (tämän tilalla suoritetaan korvaava kurssi, jos kurssi on tehty perusopinnoissa)
A790Y201 Yleisen valtio-opin tutkimuksen metodologia (5 op)
Linjakohtaiset pakolliset:
A790P205 Politiikan tutkimuksen lähestymistavat (5 op)
A790P210 Poliittinen osallistuminen (5 op)
A790P215 Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit (5 op)
Suorita seuraavat jaksot lukuvuoden 2016-2017 opintotarjonnasta:
A790H230 Policy- ja arviointitutkimus 5 op (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja)
A790H210 Julkisen hallinnon tutkimus 5 op (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja), vain jos ei ole tehty perusopinnoissa.
A790P260 Muut politiikan tutkimuksen aineopinnot (5-15 op):
A790P260 Viha ja valta: Ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op
A790P260 Populismi, politiikka ja media 5 op (Kesä 2017)
A790P260 Talouspolitiikan modernit klassikot (Kesä 2017)

VALTIO-OPIN PERUSOPINNOT 25 OP

Introduktion i statskunskap, 5 sp

Finlands politiska system och Eurspeiska Unionen, 5 sp

Jämförande forskning i politiska system, 5 sp

Teoriinriktningar i världspolitiken, 5 sp

Forskning i offentliga förvaltningen, 5 sp

Inställd

VALTIO-OPIN AINEOPINNOT, POLITIIKAN TUTKIMUKSEN LINJA 35 OP

Kaikille pakolliset

Grunderna i politisk tänkande, 5 sp

Statsvetenskaplig metodologi, 5 sp

Linjakohtaiset pakolliset

Betraktelsesätt i politologi, 5 sp

Politisk deltagande, 5 sp

Politiska partier, institutioner och processer, 5 sp

Muut politiikan tutkimuksen aineopinnot

Studier i politologi som avlagts vid ett annat universitet, 5-15 sp

VALTIO-OPIN AINEOPINNOT, HALLINNON JA ORGANISAATIOIDEN TUTKIMUKSEN LINJA 35 OP

Avoimessa yliopistossa ei enää järjestetä Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen aineopintokokonaisuutta lukuvuonna 2016-2017. Yksittäisiä hallinnon linjan opintojaksoja voi sisällyttää politiikan tutkimuksen linjan aineopintoihin 5-15 op.

Pakolliset opintojaksot

Grunderna i politisk tänkande, 5 sp

Statsvetenskaplig metodologi, 5 sp

Policy-, och utvärderingsforskning, 5 sp

Kaksi seuraavista linjakohtaisista jaksoista

Forskning i offentliga förvaltningen, 5 sp

Inställd

Institutioner, ekonomi och demokrati, 5 sp

Inställd
Inställd
Inställd

Betraktelsesätt i förvaltnings och organisationsforskning, 5 sp

Organisationsteori och -forskning, 5 sp

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Kari Paakkunainen, yliopisto-opettaja
Kysy opintojaksojen sisällöistä