Yhteiskuntapolitiikan opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yhteiskunnan rakenteisiin ja keinoihin, joilla edistetään hyvinvointia niin paikallisesti, kansallisesti kuin globaalistikin. Tarkasteluissa ovat mukana myös tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen kysymykset sekä pohdinnat siitä, millaisia ovat nyky-yhteiskunnan riskit ja miten niitä torjutaan. Yhteiskuntapolitiikan opetuksen ja tutkimuksen painopisteinä ovat sosiaalipolitiikka, kaupunkitutkimus, vanhenemisen tutkimus, yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja ympäristöpolitiikka.

Yhteiskuntapolitiikan opinto-ohjelmat syksystä 2017 lähtien

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perus- ja aineopinnot voi suorittaa kokonaisuudessaan myös verkko-opintoina.

Perusopintojen kaikille yhteiset opintojaksot (15 op)

Introduktion till socialpolitik, 5 sp

Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus, 5 sp

Hyvinvointivaltion instituutiot, 5 sp

Perusopintojen valinnaiset opintojaksot: Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I (10 op)

Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä I -kohtaan voit suorittaa yhden Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssin.

Introduktion till stadsforskning, 5 sp

Introduktion till handikappforsking, 5 sp

Inställd
Inställd

Introduktion till forskning om åldrande, 5 sp

Introduktion till miljöpolitik, 5 sp

Inställd
Inställd

Samhällspolitiska frågor, 5 sp

Aineopintojen kaikille yhteiset opintojaksot 20 op

Kestävä hyvinvointi, 5 sp

Yhteiskuntateoria II: Sosiologinen teoria, 5 sp

Yhteiskuntateoria III: Hyvinvointivaltioteoria, 10 sp

Inställd

Aineopintojen valinnaiset opintojaksot: Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä II 15 op

Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä II -kohtaan voit suorittaa yhden Yhteiskuntapolitiikan alan muu johdantokurssin.

Stad och kultur, 5 sp

Ålder, livslopp och generationer, 5 sp

Introduktion till stadsforskning, 5 sp

Introduktion till handikappforsking, 5 sp

Inställd
Inställd

Introduktion till forskning om åldrande, 5 sp

Introduktion till miljöpolitik, 5 sp

Inställd
Inställd

Samhällspolitiska frågor, 5 sp

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Eija Nurminen, yliopisto-opettaja
Kysy opintojaksojen sisällöistä