Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 alkaneet opinnot

Ympäristötieteiden kaikille yhteisiä perusopintoja

Ekologins grunder, 4 sp

Introduktion till miljöpolitik, 5 sp

Inställd
Inställd

Introduktion till flervetenskapliga miljöstudier, 5 sp

Vetenskapligt skrivande i miljövetenskaper, 3 sp

Miljöproblemen i världen och möjliga lösningar, 5 sp

Avancerad studier I miljöekologi, 25-56 sp

Kaikille yhteiset opintojaksot (22 op)

Bedomning av miljörisk, 6 sp

Livcykelsbedömning, 4 sp

Miljöspecialisters kommunikationsfärdighet, 6 sp

Miljölagstiftning och -förvaltning, 3 sp

Inställd

Miljökonsekvensbedömning, 3 sp

Valinnaiset opintojaksot (3 op tai enemmän)

Ekotoxikologins grunder, 3 sp

Miljöekologi; grundlitteratur, 4 sp

Introduktion till miljöpolitik, 5 sp

Inställd
Inställd

Introduktion till stadsforskning, 5 sp

Monitieteinen ympäristöoikeus, 5 sp

Ympäristöekologian moduuli (25 op), osia

Ekotoxikologins grunder, 3 sp

Ekotoksikologian perusteet ja akvaattinen ekotoksikologia, 5 sp

Hydrologi samt vatten- och markskydd, 3-5 sp

Markekologi, 3 sp

Biämne i flervetenskapliga miljöstudier (YMS), 25-35 sp

Introduktion till flervetenskapliga miljöstudier, 5 sp

Ilmastonmuutos nyt/ Climate change now

Uusi kurssi ilmastonmuutoksen perusteista kaikille kiinnostuneille! Perehdy ilmastonmuutoksen luonnontieteellisiin perusteisiin sekä ilmiöön laaja-alaisesti. Jaksolla on kaikille avoin verkkomateriaali sekä ilmoittautuneille luentoja, projektitöitä ja pienryhmätapaamisia.
Läs mera
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Eeva-Riitta Koivunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista