Vid Öppna universitetet kan du studera enligt Helsingfors universitets undervisningsplaner. Kurser ordnas på universitetet, webben och samarbetsinstituten längs med hela året. Anmälningen börjar huvudsakligen 45 dagar innan studierna börjar.

På den här sidan kan du bekanta dig med studieutbudet antingen enligt ämnesområde eller utbildningsprogram. Undervisningsprogrammen kan också hittas via Söktjänst.
Studieutbudet på finska